KOPY GOLDFIELDS: EBITDA-RESULTATET BLEV 27,8 MLN USD 2H

2021-03-25 08:26:35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvbolaget Kopy Goldfields redovisar ett resultat på ebitda-nivå om 27,8 miljoner dollar för det andra halvåret 2020 (15,4).

Nettoresultatet låg på 9,4 miljoner dollar (4,7), motsvarande 0:01 dollar per aktie (0:01).

Omsättningen summerades till 54,6 miljoner dollar (40,2).

Under årets andra hälft uppgick den totala produktionen av guldekvivalenter till 29,0 koz (tusen uns), en ökning med 10 procent från andra halvåret 2019 och till största delen förklarat av den ökade guldproduktionen vid Perevalnoe-projektet. Bolaget har sedan tidigare meddelat att guldproduktionen i fjärde kvartalet ökade med 24 procent, jämfört med motsvarande period i fjol.

I december rapporterades ett fåtal fall av covid-19 i bolagets Yubileyniy-anläggning. Testning och evakuering av personal ledde till att anriknings- och gruvdrift saktade ned och påverkade anläggningens produktionsnivåer under avbrottet. Sedan januari har all verksamhet återgått till normal nivå och inga ytterligare fall av covid-19 har rapporterats, vare sig vid Yubileyniy eller någon annan av företagets gruvanläggningar, framgår av rapporten.

"Vi har också erbjudit alla våra anställda i Ryssland kostnadsfri vaccinering. Reserestriktioner på grund av covid-19 hade också en negativ inverkan, framför allt på vår alluviala gruvdrift som uppvisade sämre resultat under 2020", skriver vd Mikhail Damrin.

För 2021 räknar Kopy Goldfields med en guldproduktion på mellan 56 och 59 koz, en ökning med 5-11 procent jämfört med 2020. Det är också i linje med vad bolaget tidigare meddelat.

Kopy Goldfields långsiktiga produktionsmål är sedan tidigare på över 100 koz av guld år 2025.

"Utöver det räknar vi med ytterligare uppsidor från Krasny och våra övriga prospekteringsprojekt som ännu inte ingår i produktionsmodelleringen. Vi har redan inlett alla byggnadsprojekt som ska leda till det långsiktiga produktionsmålet och vi räknar med att göra ytterligare viktiga framsteg under det kommande året", skriver vd.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020.Direkt-SE