Köpvärt i gruvsektorn

Publicerad 2013-03-06 14:03

Aktietips Prisfall på järn och lägre investeringar gjorde att många underleverantörer hade det tufft i fjol. Men nu har det vänt, menar SEB:s analytiker som pekar ut fyra nordiska bolag som särskilt intressanta.

Under juli och augusti i fjol sjönk priset på järnmalm med en tredjedel. Gruvindustrin drabbades hårt och många pågående projekt blev snabbt olönsamma. Planerade projekt lades på is och investeringsplanerna skrevs ner.

Detta påverkade i sin tur gruvindustrins underleverantörer som till exempel Sandvik, Metso, FLSmidth och Outotec. Bolagen kunde dock i viss mån kompensera med god tillväxt inom eftermarknadssegmentet.

Men redan i slutet av året syntes en ljusning. Då hade järnmalmspriset återhämtat sig och stigit mer än 60 procent under fyra månader. Sedan dess har det stigit ytterligare, konstaterar SEB:s analytiker Esbjörn Lundevall i en marknadskommentar.

Kombinationen av ett stigande järnmalmspris och stabila priser på andra mineraler som koppar och guld har fått gruvbolagen att se allt ljusare på tillvaron, menar SEB.

Dessutom väntas nu gruvbolagens investeringar ”bara” minska med 4 procent i år. I mitten av december spåddes en minskning med 8 procent.

Kombinerat med en stark tillväxt i eftermarknaden i form av service och reservdelar, bedömer SEB därför att gruvindustrins underleverantörer kan överraska positivt jämfört med investerarnas förväntningar. Bland de mest intressanta bolagen finns Sandvik, Metso, FLSmidth och Outotec. SEB rekommenderar köp i samtliga fyra bolag.