Köpvärda tillväxtbolag

Publicerad 2012-11-26 08:10

Börsveckans analyserar en blandning av bolag denna vecka. Enligt tidningens nya kategorisering finns Sandvik bland köpkandidaterna inom Cykliska börsbolag medan NGS och Wise listas som köpkandidater under rubriken Tillväxtbolag.

NGM-noterade bemanningsföretaget NGS, med inriktning på vård och skola, uppvisar en fantastisk tillväxt med hög lönsamhet. Frågan är hur länge man kan hålla denna höga takt men aktien är billig. Börsveckans prognos är att NGS får en rörelsevinst på 18,5 miljoner kronor i år och cirka 24 miljoner kronor nästa år.

Prognosen för 2013 är baserad på en tillväxt runt 40 procent och en rörelsemarginal på 8,5 procent. NGS är i princip skuldfritt och med ett börsvärde på cirka 93 miljoner kronor blir ev/evit cirka 5 i år och 4 nästa år. Börsveckan upprepar rekommendationen köp.

Wise Group, ett tjänsteföretag inom rekrytering, bemanning och tjänster för personalchefer, har hanterat konjunkturen väl. Affärsområdet HR-tjänster ger fin stabilitet i svajiga tider. Om man ska klaga på något är att kassaflödet inte riktigt matchar tillväxten i vinsten på grund av att kundfordringarna ökat markant. Inget som oroar i dagsläget men värt att hålla koll på. Med ett ensiffrigt p/e-tal värderas Wise som om vinsterna är väldigt cykliska vilket ger utrymme för uppvärdering på sikt. Börsveckan behåller köprådet.

Duni jobbar på en mogen marknad och har stor exponering mot Centraleuropa. Tillväxten är obefintlig och vinsten faller trots effektiviseringsåtgärder. Det enda som lockat med Duni de senaste åren är en relativt hög direktavkastning men enbart detta är inte tillräckligt för en köprekommendation. Börsveckan råder till att avvakta.

Atlas Copco har länge varit Börsveckans favorit inom verkstad men efter en kursuppgång på 18 procent det senaste året och p/e 15 finns det anledning att räkna med en tristare kursutveckling framöver. Den som redan äger aktien och är långsiktiga kan behålla aktien men för andra kommer det säkert att dyka upp bättre köptillfällen i Atlas Copco det närmaste året, skriver Börsveckan.

Om man jämför Atlas Copco och Sandvik är Atlas Copco ett bättre företag på många sätt, enligt Börsveckan. Men Sandvik lockar med en lägre värdering och högre direktavkastning och just nu blir Börsveckans rekommendation att avvakta Atlas och köp Sandvik.

ABB har en bra exponering mot tillväxtmarknader men har haft svårt att omsätta det till växande vinster. Sådana förväntningar ligger inte längre i värderingen. Man kan diskutera vilken multipel ABB förtjänar men om ledningens mål på 10-15 procent vinsttillväxt blir verklighet tror Börsveckan fortfarande på en nivå kring 15 gånger vinsten.

Rottneros aktieägare är i en knepig situation: att acceptera Arctic Papers skambud eller att kvarstå som ägare i en liten massaproducent med osäkra utsikter. Motståndet till budet hos Rottneros ägare verkar kompakt och därför vore ett höjt bud bäst för alla parter. Börsveckan väljer att inte ge någon rekommendation.

AAK går fett bra just nu och flera faktorer talar för en fortsatt bra utveckling under de närmaste åren. Senaste rapporten var ett styrkebesked, råvarupriserna går AAK:s väg och bolaget har starkt kassaflöde. Allt talar för ett långsiktigt köp, enligt Börsveckan.

I detta nummer ingår även en koll på nyckeltalen för flygbolagen, efter SAS-räddningen förra veckan. Börsveckan har jämfört fyra flygbolags personalkostnader med deras intäkter; SAS, Finnair, Ryanair och Norwegian. För SAS krävs nästan en tredjedel av intäkterna för att täcka personalkostnaderna, vilket är klart högst av dessa fyra. Ryanair har lägst personalkostnader och har också klart bäst marginaler. Frågan är om SAS nya sparpaket är tillräckliga för att täcka gapet. SAS är dock inte värst vad gäller balansräkningar. Norwegian är relativt högt skuldsatt och verkar trots detta inte dra sig för att göra enorma investeringar.

I det stora hela kan man säga att flygbolagen inte är så stor glädje för sina aktieägare. På tre års sikt är det bara Ryanair och Norwegian som gett sina ägare positiv avkastning. En stor del av flygbolagens vinster måste
återinvesteras i flygplansflottan vilket gör att utrymmet för utdelningar är litet – något man ska ha i bakhuvudet när p/-e-talen inte ser särskilt höga ut. Och på tal om p/e-tal ser SAS ut som det stora klippet på 4,6 gånger vinsten för 2013 men frågan är om man vågar tro på att prognoserna infrias, och om aktieägarna tvingas skjuta till mer pengar genom emissioner. Börsveckan skulle inte bli förvånat om de bolag i sektorn som är vinnare i dag även är det om 2-3 år.