Köptips från Börsveckan

Publicerad 2013-05-06 09:18

Aktietips Börsveckan hittar en hel räcka köplägen i senaste numret. Se här vilka bolag som hissas av tidningen.

Plastunderleverantören Nolato imponerar alltjämt och trots att aktiekursen stigit betänkligt det senaste året upprepar tidningen sitt köpråd.

Ventilationsbolaget Lindabs kvartalsrapport ger inte tidningen anledning att backa från sin positiva syn, då en ny ledning är på plats och en tydlig offensiv strategi ger möjligheter till en fin vinsttillväxt nästa år enligt tidningen.

Fertilitetsbolaget Vitrolife liksom bioteknikbolaget Medivir, med sitt flaggskeppsprojekt simeprevir mot hepatit C, köpstämplas båda. För Vitrolifes del bedöms innevarande år bli ännu bättre än förra året, som beskrivs som urstarkt. För Medivirs vidkommande medger tidningen att konkurrensbilden kring hepatit c-marknaden är svårtydd men landar trots det i en köprekommendation. Dock hissas varningsflaggan för hög risk i bioteknikbolaget.

För konsultbolaget ÅF konstateras att bolaget är en bra basplacering på flera års sikt även som det finns ett visst utrymme för kurslyft redan i år.

Verkstadsjätten Atlas Copco placeras dock inte i köpklassen utan får nöja sig med en avvaktarekommendation då en hög värdering av bolaget givet osäkra utsikter inte motiverar köp. I verkstadsklassen föredras dock Sandvik framför Atlas Copco.

För storbanken Swedbank börjar värderingen att krypa sig närmare fullt glas men ett par argument som hög direktavkastning och en robustare banksektor än vad tidningen tidigare anat utmynnar i en fortsatt köprekommendation.

Hotellbolaget Rezidor verkar ha lagt den sämsta tiden bakom sig och läget ser nu bättre ut, enligt tidningen.

Medicin- och mätteknikbolaget Elos bedöms ha fortsatt potential att stiga om det positiva nyhetsflödet håller i sig, påpekar Börsveckan.