KÖPTIPS: Ett välskött konglomerat

Publicerad 2012-02-29 15:02

Aktieanalys Kontraktstillverkare och konglomerat är pressande var för sig. Xano är bägge delarna men presterar ändå.

Som mixen mellan kontraktstillverkning, cirka 75 procent av omsättningen, och egenutvecklade produkter, cirka 25 procent, antyder, är Xano en något spretig koncern, vilket har sina risker.

Det är svårt att få alla delar i ett konglomerat att prestera på topp samtidigt, men även här har Xano lyckats hyggligt där andra gått bet.

 Xano har lyckats etablera en viss trovärdighet kring bolagets förmåga att visa uthållig lönsamhet, till och med att nå det egna vinstmarginalmålet på 8 procent över en konjunkturcykel. Det är beundransvärt. Xano är uppenbarligen välskött.

Verksamheten är indelad i tre affärsområden, varav precisionslösningar är renodlad kontraktstillverkning medan industrilösningar och rotationsgjutning även har några egenutvecklade produkter som förpackningsmaskiner för burklock, automationslösningar för livsmedelsindustrin samt småbåtar.

Som helhet räknar vi med att den europeiska lågkonjunkturen i skuldkrisens spår börjar sätta negativa avtryck i Xanos utveckling under 2012. Konjunkturberoendet mildras av en viss exponering mot livsmedelsindustri och medicinteknik men inom fordonsindustrin är riskerna desto större.

Någon dramatisk vändning nedåt borde det dock inte bli. Under finanskrisen kunde Xano undvika röda siffror för kvarvarande verksamhet, och den nuvarande konjunkturnedgången ser mildare ut.

Vi räknar med svagt fallande vinst under innevarande år, en sund branschexponering, de egenutvecklade produkterna och synergierna från förvärv borde hindra ett större ras. Vinstmultipeln landar i så fall runt 10. Inte dyrt för ett bolag med kvalitetsstämpel och beprövad förmåga till värdeskapande.

 Vi rekommenderar köp i Xano.