KÖPTIPS: Bra glid i backen

Publicerad 2012-02-22 14:25

Aktieanalys Efter två tunga år är det dags för revansch för Skistar. Bokningsläget ser bra ut och såväl kalender som vädret bör vara till bolagets fördel de kommande åren.

De senaste två åren har Skistar pressats av osedvanligt snörika vintrar i södra Sverige. Det har gjort att intresset för att åka skidor så långt norrut som hos Skistar, i Sälen och Åre, varit svalare än vanligt.

Årets vinter är mer normal, men i stället har Skistar pressats av att bokningsläget var 5 procent lägre i november än vid samma tid året innan. Men bolaget har uppgett att bokningstrenden i januari har förbättrats och dessutom ligger påsken i år tidigare än förra året, vilket är positivt.

Värderingsmässigt kan Skistar delas in i tre delar: fastighetsförvaltning, fastighetsexploatering och själva rörelsen.

Fastighetsförvaltningens byggnader, mark och markanläggningar har ett bokfört värde på nära 2 miljarder kronor.

Exploateringsverksamheten består av 5,5 miljoner kvadratmeter mark varav cirka hälften kan omvandlas till tomter.

Rörelsen är mycket lönsam. Under ett trist år som det förra var rörelsemarginalen trots allt hela 14 procent, men målet som bolaget också kommit upp till historiskt är 22 procent.

Marknadsandelen är idag 50 procent i Sverige och 30 procent i Norge.

Just nu pågår långdragna förhandlingar om en expansion i den schweiziska skidorten Andermatt. Skistar inväntar en politisk beslutsprocess varför det är svårt att sia om utgången, men ett slutgiltigt ställningstagande beräknas före sommaren.

Skuldsättningen kan verka lite avskräckande. Bolaget har en nettoskuld på 2 miljarder kronor, men den ska också ses i relation till fastighetsbeståndet som är bokfört till cirka 2 miljarder kronor. Soliditeten i bolaget är cirka 40 procent.

Skattesituationen är mycket fördelaktig med outnyttjade förlustavdrag på över 800 miljoner kronor. Dessutom är liftkortsförsäljning inte en skattepliktig intäkt. Under den senaste tolvmånadersperioden hade bolaget en effektiv skattesats på extremlåga 4 procent.

I vår prognos har vi en tillväxt på drygt 3 procent. Även nästa år räknar vi med en tillväxt på knappt 4 procent som också understöds av en kalendermässigt bra jul när julafton infaller på en måndag. Åren efter det är det upplagt för kalendermässigt bra jular med julafton som infaller på tidiga veckodagar. 

Framöver kommer kalendern att spela Skistar i händerna, liksom den lägre sannolikheten för ytterligare vargavintrar. De största investeringarna i nuvarande skidsystem är redan gjorda och nu är det skördetid som väntar. Köp.