KÖPTIPS: Upp till bevis

Publicerad 2012-03-28 13:51

Aktieanalys För Bioinvent väntar en spännande framtid, med en rad viktiga data som ska redovisas.

Det första i raden av intressanta data kommer under april eller maj. Då får vi veta hur två olika doser av läkemedelskandidaten TB-402 klarar att förebygga djup blodpropp hos patienter som genomgått en höftledsoperation. Målet med denna fas II-studie är att TB-402 ska visa minst lika bra effekt som dagens standarbehandling rivaroxaban (Xarelto).

Tidigare studier på patienter som genomgått knäledsoperationer har visat positiva resultat.

I nästa steg, mot slutet av andra kvartalet, kommer resultatet från en fas I-studie med BI-505 mot cancertypen multipelt myelom. Det är i första hand en säkerhetsstudie.

Slutligen kommer fas-II data från den spännande studien med BI-204. Målet är att visa en minskad inflammation i kärlen hos patienter som drabbats av hjärtinfarkt jämfört med vad som uppnås med dagens standardbehandling. 

Om alla tre studier visar positiva resultat lär vi få se en betydande uppsida mot dagens nedtryckta värdering. Även om något av resultaten blir en besvikelse är riskspridningen i Bioinvent högre än i många andra bioteknikbolag.

 Det finns också ett fjärde kliniskt projekt, TB-403, som drivs ihop med Roche där resultat väntas senare. Med nyemissionsrisken ur världen rekommenderar vi köp i detta spännande läge.