KÖPTIPS: Angenäma marginaler

Publicerad 2012-05-24 17:27

Aktieanalys Hedson är ett teknikföretag nischat mot billackerings- och däckverkstäder, har haft ett par riktigt goda år och även 2012 har börjat fint.

Bolaget utvecklar och säljer tvätt-, tork- och lyftutrustning till verkstäderna, utrustning som är tillräckligt avancerad och tekniskt ledande för att Hedson ska kunna sälja den med 60 procents bruttomarginal vilket fått rörelsemarginalen att passera angenäma 10 procent.

Helst vill Hedson se sig som ett miljöteknikbolag, utrustningen ger miljöfördelar som mindre användning av lösningsmedel och förbättrad arbetsmiljö, men bland de småföretagare som ofta utgör kunderna torde produktivitetsvinsterna väga tyngre. Med infraröd torkning kan ett lackeringsuppdrag bli färdigt på minuter istället för timmar vilket ökar genomströmningen i verkstäderna.

Koncernen har 95 procent av försäljningen utanför Sverige. Västeuropa och särskilt Tyskland väger tyngst men tillväxtmarknader som Kina och Ryssland är på stark uppgång.

Men trots framgångarna har aktiekursen inte riktigt velat lyfta för Hedson. Från en topp nära 18 kronor i fjol har aktien backat till 11-12 kronor, vilket motsvarar ett börsvärde på 80 miljoner kronor. Det innebär att Hedson värderas omkring sex gånger fjolårets vinst, som om bolaget vore oerhört instabilt och opålitligt.

Det är svårt att hitta argument för en så negativ syn. De goda åren har medfört att den finansiella nettoskulden har krympt till 40 miljoner kronor, det innebär att Hedson har blivit så finansiellt starkt att man antagligen börjar lämna utdelning från och med nästa vår.

Visst låter det farligt i dessa tider att vara exponerad mot fordonsbranschen, men då ska man tänka på att Hedsons kunder, verkstäderna, egentligen inte påverkas av nyförsäljningen av bilar. Det är en ren eftermarknadsaffär.

En rent finansiell kris påverkar förstås tillgången på krediter, och Hedson säljer investeringsvaror som kräver finansiering, men nollresultatet under det tuffa året 2009 visar att stabiliteten är hygglig.

I våra prognoser räknar vi försiktigtvis med att Hedsons lönsamhet kommer att försvagas på grund av finansiell turbulens i Europa, även om inga sådana tecken fanns i bolagets räkenskaper under första kvartalet i år. Ändå stannar p/e-talet på låga 7-8, billigt för ett typiskt svenskt exportföretag som Hedson, tekniskt ledande inom en lagom smal nisch. Dessutom med chans till hög direktavkastning redan nästa år.