KÖPTIPS: 40-talistens dröm

Publicerad 2012-02-29 14:40

Aktieanalys Finanskrisen slog hårt mot husvagnsmarknaden och husbilsmarknaden. Förra året växte antalet nyregistreringar igen. Sammantaget var tillväxten för Kabe på 10 procent förra året.

Inom husvagnar är Kabe en ledande spelare i Sverige med 21 procents marknadsandel. Men för husbilar är positionen betydligt svagare, bara 6 procent.

Husbilar är en utmaning för Kabe, dels för att det är där tillväxten finns, och dels för att det inte är helt lätt att som tillverkare migrera över från husvagnar till husbilar.

Efter vissa utmaningar i husbilsproduktionen, delvis till följd av kapacitetsbrist hos underleverantörer, rapporterar bolaget nu att effektiviteten förbättrats. Men det är en utmaning för Kabe att fånga potentialen här fullt ut.

Trots det är Kabe onekligen ett riktigt fint bolag.

Rörelsemarginalen var något svag det fjärde kvartalet men för helåret når den upp till en hälsosam nivå nära målet om 10 procent. Vidare uppgår nettokassan till stabila 169 miljoner före en planerad utdelning av 45 miljoner. Det motsvarar en direktavkastning på nära 5 procent och lämnar samtidigt gott om pengar kvar i kassan för en regnig dag.

Aktiekursen runt på 105 kronor motsvarar ett börsvärde på cirka 950 miljoner kronor. Med en omsättning runt 1,5 miljard och rörelsevinst över 150 miljoner pekar det på ett p/e-tal runt 8,5 i år och ännu lägre nästa år. Det är anmärkningsvärt billigt för ett bolag med Kabes kvalitet, lönsamhet, position och balansräkning.

Även om Kabe tvingats anpassa produktionen till en lägre nivå under hösten ser bolaget en relativt stabil marknad första delen av 2012.

Dessutom ser konsumtionsläget generellt gynnsamt ut framöver. Reallöneökningar, låg ränta och en fortsatt låg inflation ger stöd till konsumenternas vilja och möjlighet att investera i kapitalvaror som husvagnar. Det demografiska stödet, där ekonomiskt starka 40- och 50-talister utgör en stor del av kundgruppen för husbilar, är inte i närheten av att toppa ur.

Vi rekommenderar köp i Kabe.