Köpläge för nya vindar 


Köpläge för nya vindar

Publicerad 2010-03-26 10:08

O2 ställde in sina noteringsplaner medan Arise Windpower fortsatte mot börsen. VA gillar bolagets renodlade struktur och attraktiva värdering.

Av de två vindkraftsaktier som ursprungligen planerades att noteras i veckan var O2 den mer riskabla och när investerarna visade bristande intresse så drogs noteringsplanerna tillbaka.

O2 skulle noteras på börsen i måndags och samtidigt göra en nyemission på 985 miljoner kronor. Bakom bolaget står en grupp välkända personer från IT-haussens dagar. Noteringskursen i intervallet 66–85 kronor tycker vi var för hög i relation till substansen runt 60 kronor per aktie och är därför inte förvånade att intresset var för lågt för aktien.

Speciellt inte i ljuset av att det mer attraktiva erbjudandet från Arise Windpower kom samtidigt.

I veckan ska Arise ha kommit till börsen, men vid tiden för pressläggning av den här tidningen så hade handeln i aktien ännu inte börjat.

I samband med noteringen gör bolaget även en nyemission, som inbringar cirka 520 miljoner kronor efter emissionskostnader. 

Affärsidéen är att projektera, bygga och driva vindkraftverk, men till skillnad från O2 inte avyttra dem. Arise kan snarare tänka sig att förvärva projekt.

Arise har en målsättning om att vid utgången av 2014 ha uppfört 300 verk som väntas producera 2 TWh el. Pengar som nu skjuts till i emissionen kommer räcka till att finansiera ytter- ligare 230 MW. I substansen inkluderar vi de 15 MW i Fröslida som är under produktion, och drar bort de 132 miljoner som återstår att investera i projektet. Totalt uppgår då kapaciteten till 61,5 MW med ett substansvärde på runt 900 miljoner kronor.

Arise har vidare en projektportfölj på 931 MW. Givet marknadspriserna på projekt så landar värdet på projektportföljen på runt 420 miljoner. Tillsammans med värdet på den installerade basen om 900 miljoner, nettoskulden på 259 miljoner, och den nytillkomna emissionslikviden på 520 miljoner, så uppgår substansen till 1,6 miljarder. Beroende på vad kursen vid introduktionen sätts till landar marknadsvärdet på 1,7–2,0 miljarder.

Pengarna man tillför Arise i emissionen kommer att räcka för den första fasen i Arises expansionsplaner, alltså 230 MW de kommande två åren. Vid full utbyggnad kommer den installerade basen uppgå till 277 MW som kan producera 525 miljoner i rörelseresultat före avskrivningar. På nettoraden blir det runt 150 miljoner.

Det motsvarar en multipel på rörelseresultatet före avskrivningar på runt 4 och ett p/e på 13. Att Arise kan uppföra ett torn 300 000–400 000 kronor billigare per verk än konkurrenterna genom att äga en egen kran adderar såklart värdefullt utrymme i kalkylen. Vidare ser vi goda skäl till att den renodlade strukturen, och inte minst den namnkunnige styrelseordföranden Pehr G Gyllenhammars namn banalt nog kan spela en roll för att attrahera investerarnas intresse.

Vidare bidrog det faktum att grundarna av O2 flaggat för att sälja 10 procent av sina aktier ett halvår efter noteringen, medan det i Arises ägarlista finns industriella ägare som Statskraft som dessutom så sent som i fjol har investerat pengar till samma kurs som nyemissionen skulle ske. n

Redan frälst. Pehr G Gyllenhammar tror på vindkraft och är ordförande i börsnykomlingen. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix