Köper i SCA och Handelsbanken

Publicerad 2007-11-21 09:14

Öresund köpte värdepapper för totalt 301 miljoner kronor under första kvartalet och gjorde försäljningar för 431 miljoner kronor. Bland köpen märks framför allt Handelsbanken och SCA.

Bland de större nettoförvärven märks köp av A-aktier i Handelsbanken för 64 miljoner kronor och B-aktier i SCA för 60 miljoner kronor. Samtidigt avyttrades samtliga aktier i Sapa för 239 miljoner kronor.

Det framgår av delårsrapporten.

Öresunds största innehav vid utgången av första kvartalet var Wihlborgs. Aktierna hade ett marknadsvärde på 1.352 miljoner kronor och utgjorde 23,6 procent av portföljen. Andra större innehav är Bilia, som stod för 10,8 procent av portföljen, och Nobia, som utgör 10,2 procent.

Öresund noterar att Wihlborgs, Bilia, Nobia och Avanza var de bolag som hade störst positiv inverkan på substansvärdet under kvartalet. Inget portföljbolag påverkade negativt.

Marknadsvärdet på portföljen uppgick till 5.735 miljoner kronor den 31 mars. Beaktat innehavda och utställda optioner var marknadsvärdet på portföljen 4.796 miljoner kronor, skriver Öresund.

(Direkt)