KÖPTIPS: Nischad nykomling

Publicerad 2011-10-12 14:11

I somras smög det lilla programvarubolaget Vitec från Aktietorget in på finbörsen utan varken buller eller bång. Den är värd lite mer uppmärksamhet.

Vitec har sina rötter i programvaror för fastighetsförvaltning och sedan starten 1985 har bolaget växt till en nischaktör med djupt branschspecifika erbjudanden fördelat på sex affärsområden.

Vid sidan av fastigheter är fastighetsmäklare och energi störst med 23, 51 respektive 11 procent av rörelseresultatet.

Fastighetssegmentet omfattar programvaror för förvaltning, uthyrning och energistyrning. Energi omfattar system för kraftprognoser och nätinformation och i kundstocken finns merparten av handlarna på elbörsen Nordpool.

Den största verksamheten är mäklarsystem där fastighetsmäklare kan hämta pantbrev och kontrakt centralt, sköta budgivning per sms, mata vidare sina objekt till Hemnet och få statistik över priser och avslut.

Vitec har nära nog monopol på mäklarsystemen. Fastighetsmäklarfirman Erik Olsson har ett eget system, men resten av marknaden täcks in av något av Vitecs system, vilket också är förklaringen till den nära 20-procentiga rörelsemarginalen.

Vitec har en uttalad strategi att fokusera på programvaror snarare än konsultverksamhet vilket varit framgångsrikt. Andelen återkommande intäkter är särdeles hög, väl över 50 procent, vilket möjliggörs av att hela 27 procent av licensintäkterna återkommer i serviceavtal, var-av så mycket som en tredjedel betalas årsvis i förskott.

Ett av frågetecknen med Vitec är bolagets 52-procentiga ägande i börsnoterade affärssystemutvecklaren 3L System. De senaste fem sex åren har Vitec sakta men säkert köpt in sig och konsoliderar nu 3L.

Efter förra årets förvärv av Capitex sålde Vitec dotterbolaget Capitex Fastighet AB till 3L System, vilket kan framstå som rationellt nu, men riskerar att framstå som en affär på minoritetsägarnas bekostnad om Vitec säljer av sin majoritetspost i 3L någon gång i framtiden.  

Ett annat orosmoln är den potentiella utslagning som väntar runt hörnet för mäklarbranschen. De senaste tio åren har antalet registrerade fastighetsmäklare i Sverige ökat med hela 50 procent, från 4 500 till nära 6 800, samtidigt som vi ser allt fler signaler på att fastighetspriserna nu är på väg ner.

Hittills har dock Vitecs ledning förmått att leverera. Omsättningsökningen har drivits framför allt av förvärv, men de senaste åren har man ändå klarat sig hyfsat inom målet för organisk tillväxt på 5–10 procent.

Det är dock stora inbördes skillnader. Första halvåret i år växte mäklarsegmentet 20 procent organiskt, drivet av mobila appar för mäklarsystem, medan Media och 3L stod för 5 respektive 11 procents tapp i organisk tillväxt. Samtidigt ökade man vinsten per aktie med 72 procent. 

Kassaflödet är det inget fel på och målet för utdelningen är en tredjedel av nettovinsten. En vinst per aktie på nära 6 kronor i år motsvarar en utdelning på 2 kronor en direktavkastning på 3,8 procent.

Justerat för konvertibellån motsvarande en utspädning strax över 10 procent handlas aktien nu till under p/e 9 på nästa års vinst.

Givet det breda stödet från återkommande intäkter och en nischad strategi är vi över-tygade om att aktien har möjligheter att bli en vinnare på finbörsen och rekommenderar köp.