40 procent av de granskade bolagen hade olika prisinformation på sajt och på faktura.

Elpriset Det är inte lätt att som elkund veta om du betalar rätt pris eller inte. Bland annat skiljer sig ofta priset på elhandelsbolagens sajter och på fakturorna. Det visar en granskning som gjorts av Konsumentverket.

Enligt Konsumentverket är priset en av de viktigaste faktorerna när en konsument väljer elbolag. Men den elkonsument som försöker se om priset på fakturan överensstämmer med det pris som bolagen anger på nätet får ofta motstridiga uppgifter.

Konsumentverket har tittat på prisinformationen avseende avtal med månadsbaserat rörligt pris från 29 olika elbolag. Mer än 40 procent av de granskade bolagen hade olika prisuppgifter på konsumentens faktura och på sin webbplats. Ibland var priset högre på fakturan, ibland lägre.

– Att bolagen ger olika prisuppgifter på webbplats och faktura är ett bottenbetyg till branschen. Det är förstås väldigt viktigt att konsumenter får korrekt prisinformation, säger Ulrika Edlund, jurist på Konsumentverket, i ett pressmeddelande.

Konsumentverket har också sett att elhandelsbolagens terminologi gör att det kan vara svårt för konsumenter att förstå informationen vilket kan leda till missförstånd.

”Under granskningen identifierades 16 olika begrepp för att beskriva elpriset på webbplats och faktura. Det är elbolaget ansvar att konsumenterna förstår begreppen som används. Otydliga begrepp kan vara vilseledande”, skriver Konsumentverket.

Enligt myndigheten kan bristerna i prisinformationen innebära otillbörlig marknadsföring. Konsumentverket kräver nu att bolagen förbättrar informationen och kommer att följa upp granskningen.