Bostad Bankerna har på kort tid höjt sina räntor för bolån och fler höjningar är att vänta. Det går fortfarande att förhandla om sin boränta, men var uppmärksam på om det är räntesats eller ränterabatt ni diskuterar. Konsumenternas bank- och finansbyrå kontaktas just nu ofta av missnöjda konsumenter som fått betydligt högre ränta än den som de anser sig ha förhandlat fram i kontakten med banken.

Nu när räntorna på bolånen höjs i snabbare takt än på många år kan det kännas svårt att förhandla med banken om nivån på räntorna. Men det innebär inte att du inte ska försöka förhandla med din bank om att få bättre villkor än bankens listränta. Du måste dock själv initiera den diskussionen.

På sin hemsida skriver Konsumenternas att skälet till missnöjet är att ”banken höjt sin annonserade ränta innan bolånet betalades ut, eller innan konsumentens nya bindningstid börjat”. Konsumenter uppfattar därför ofta att de har kommit överens med banken om en specifik räntesats, och de tror att banken är bunden vid överenskommelsen.

”Räntenivå eller ränterabatt?”

”Banken menar å sin sida att de inte förhandlat om en viss ränta utan att förhandlingen handlat om en ränterabatt som sedan gäller i förhållande till den annonserade ränta som gäller vid utbetalningstillfället, eller när lånet binds om”, skriver Konsumenternas.

Vid så pass skilda uppfattningar om en ränteförhandling blir det en bevisfråga, och då måste du kunna visa att det faktiskt finns en överenskommelse om en specifik ränta.

Vad ska du då tänka på när du förhandlar med banken?

För att allting ska bli tydligt, bör du ställa en konkret fråga till banken om deras räntelöfte är bindande för banken, anser Konsumenternas. Och är det ett löfte måste du be om att få det skriftligt.

Det kan ofta vara så att bankens företrädare i sådana fall förklarar att ni diskuterar en ränterabatt, inte en räntenivå. Då bör du i stället försöka förhandla fram en så bra ränterabatt som möjligt.

”Glöm inte förhandla om”

Om en viss tid förflyter fram till ditt lån ska betalas ut, och då räntesatsen ska sättas, kan räntan i den miljö man befinner sig i just då, höjas. Då får storleken på din utlovade ränterabatt stor betydelse. När du väl fått din ränta bör du komma ihåg att den inte gäller nästa gång som banken ändrar sina räntesatser.

Glöm därför inte att i god tid återigen kontakta banken och förhandla om en ny ränterabatt när din ränteperiod går ut.