Resor Tänk dig för innan du reser utomlands när det åter blir möjligt när olika länder öppnar sina gränser. Eftersom UD fortfarande avråder från resor till andra länder gäller inte reseförsäkringen i hemförsäkringen, varnar Konsumenternas Försäkringsbyrå.

I alla hemförsäkringar finns en reseförsäkring som oftast gäller under 45 dagar. Det är ett bra försäkringsskydd när du är på resa, både utomlands och i Sverige.

Från och med den 13 juni får symptomfria personer resa i landet, och så länge du befinner dig i Sverige gäller din reseförsäkring.

Däremot är det många reseförsäkringar som inte gäller när UD avråder från resor till andra länder.

– Reseskyddet i hemförsäkringen gäller endast hos några få försäkringsbolag när UD avråder från resa. Om du planerar att resa utomlands bör du kontrollera med ditt försäkringsbolag om du har något reseskydd och vad som i så fall ingår, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Om din reseförsäkring i hemförsäkringen inte gäller går det att teckna en separat reseförsäkring, vilket faktiskt går trots rådande läge i pandemin. Konsumenternas Försäkringsbyrå avråder från att resa utomlands utan att vara försäkrad.

– Du tar en stor risk om du reser utomlands utan en reseförsäkring. Om du blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka kan du själv få betala vårdkostnader eller en hemtransport med ambulansflyg. Det kan bli mycket dyrt, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Med det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet, har du som är EU-medborgare rätt till vård i ett annat EU-land, på samma vis som invånarna i landet du besöker. EU-kortet ersätter däremot inte hemresor med till exempel ambulansflyg.

I länder utanför EU får du i regel själv stå för dina vårdkostnader om du är oförsäkrad.