Rapporter Den breda industrikonjunkturen i allmänhet samt sektorer som fordon och halvledare i synnerhet är i blickfånget när Atlas Copco på måndagen släpper delårsrapport för det fjärde kvartalet.

Till skillnad från i höstas är Atlas Copco inte först ut av de svenska verkstadsbjässarna – Sandvik har redan släppt sitt bokslut och kommit med ledtrådar om industrikonjunkturen.

Atlas Copco väntas redovisa ett rörelseresultat på 5,2 miljarder kronor för kvartalet, enligt ett genomsnitt av 19 analytikers estimat som Infront Data har sammanställt. Det vore en vinstökning med 7 procent från samma kvartal året innan.

I oktober spådde Atlas Copco att kundefterfrågan på kort sikt förväntas vara något lägre, huvudsakligen på grund av halvledar- och fordonsindustrin. Det innebar en utökning av de svaga områdena jämfört med i somras när bolaget bara guidade om svaghet beträffande halvledarsektorn.

Vid Atlas Copcos kapitalmarknadsdag i november sade vd Mats Rahmström att verkstadskoncernen alltjämt ser stark affärsutveckling inom flera branscher och områden, såsom byggsektorn och affärsområdet Kompressorteknik.

”Även inom olja- och gasbranschen ser vi starka affärer. Generell industri ser också solida affärer. Men vi har lägre förväntningar rörande halvledarsektor och fordonsbranschen”, konstaterade Atlas Copco-chefen.

Société Générale har blivit försiktiga gentemot verkstadssektorn.

”Tillväxtutsikterna har blivit betydligt svagare. Sektorn har en tendens till stigande risker kring marginaler och sjunkande intjäningsmomentum som leds av politisk osäkerhet, handelsspänningar och spöket om en recession under 2020”, skriver Société Générale som nu undviker aktier i tidigt konjunkturkänsliga bolag.

Svagheten i tredje kvartalet, både i Atlas Copcos siffror och utsiktskommentarer, ledde till att analytikerna sänkte sina prognoser och förväntar sig en långsammare utveckling i fjärde kvartalet, särskilt inom affärsområdena Vakuumteknik och Industriteknik, noterar investmentbanken JP Morgan.

Banken hade förväntat sig att svagheten inom halvledarsektorn skulle tynga Atlas-aktien mer, men kursen har stigit med 9 procent sedan årsskiftet och gått starkare än andra europeiska verkstadsbolag som JP Morgan täcker, trots att nyhetsflödet kring halvledarsektorn enligt banken har försvagats ytterligare.

”Det antyder eventuellt att dåliga nyheter inom halvledarsektorn är inprisat i marknadens förväntansbild och att investerare är redo att vänta på en uppåtvändning”, skriver JP Morgan som rekommenderar övervikt för aktien.

För det största affärsområdet Kompressorteknik räknar JP Morgan med att den organiska tillväxten bromsade till 2,8 procent i kvartalet. Det speglar en bromsande, men alltjämt positiv, utveckling inom industrikomplexet. Sandviks affärsområde Machining Solutions (SMS) rapporterade nyligen 2 procents organisk tillväxt, noterar investmentbanken.

En annan investmentbank, Pareto Securities, noterar att Atlas Copco inom affärsområdet Vakuumteknik visserligen drabbas av ”efterfrågekollapsen” från halvledarsektorn, men anser att övriga delar av företaget är mer motståndskraftiga mot den konjunkturmässiga nedgången.

”Industriefterfrågecykeln torde hålla uppe relativt väl under 2019, även om vi förväntar oss att orderingången kommer att sjunka jämfört med det starka 2018. Vi ser dock 2019 mer som en platå som kommer att följas av en global återhämtning i industrins investeringar under 2020, och stödja tillväxten inom både Kompressorteknik och Industriteknik”, resonerar Pareto.

Atlas Copco knoppade i fjol av gruv- och infrastrukturutrustningsverksamheten Epiroc. Atlas Copcos kvarvarande verksamhet har vuxit med omkring 5 procent organiskt per år sedan år 2000. Om man räknar in förvärv har den årliga tillväxttakten varit 8 procent.

”Vi fortsätter att se förvärvsdrivna tillväxtutsikter för alla fyra divisioner inom områden som industriautomation, vakuumteknik och pumpar. Trots försvagad industriefterfrågetillväxt i fjärde kvartalet och sjunkande orderingångstillväxt under 2019 tror vi att underliggande stark global tillväxt i industriinvesteringarna kommer att stödja en återhämtning under 2020, ovanpå en återhämtning i orderingången från halvledarsektorn som kan komma redan under 2019”, skriver Pareto Securities som också rekommenderar köp av Atlas-aktien.

Bokslutsrapporten offentliggörs måndagen den 28 januari klockan 12.00. En rapportpresentation går av stapeln klockan 15.00.