IPO Investmentbolaget Storskogen avser under fjärde kvartalet notera sina aktier på Stockholmsbörsen och väntas inför noteringen göra en nyemission om minst 6 miljarder kr. Befintliga ägare väntas också sälja befintliga B-aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har inför erbjudandets lansering fått teckningsförbindelser från AMF, Cliens Kapitalförvaltning, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Odin Fonder, Swedbank Robur Fonder och Spiltan om totalt 7,25 miljarder kronor till ett pris om 38,50 kr per aktie, motsvarande en värdering om 56,4 miljarder kr före kapitaltillskott.

Storskogen är ett investeringsbolag som grundades 2012 och som förvärvar och äger små och medelstora företag med en ”evig ägarhorisont”. Koncernbolagen är uppdelade i tre affärsområden, Tjänster, Handel och Industri, med ambitionen att på sikt generera ett sammanlagt årligt ebita-resultat på mer än 15 miljarder kr.

Helåret 2020 omsatte bolaget 6,7 miljarder kr med ett ebita-resultat om 605 miljoner kr. De senaste två åren har omsättningen i genomsnitt ökat med 65 procent per år och det justerade ebita-resultatet med 68 procent per år.