Konsten att slå index

Konsten att slå index

Publicerad 2010-03-04 16:18

Utmärkelserna står som spön i backen för Enter Fonder och vd Henrik Lindquist. Hur bär de sig åt för att slå konkurrenterna?

Nyligen tog Henrik hem segern i Privata Affärers årliga aktietävling med fem experters bästa tips 2009. John Bornstein i förvaltarteamet på Enter fick guldstjärna när analysföretaget Morningstar och Dagens Industri nyligen utsåg Årets stjärnförvaltare. Kollegan och storebor Sten Lindquist fick bronsmedalj.

Enter låg också bland topp tre när Privata Affärer i senaste numret korade Årets Sverigefond.

Hur bär ni er åt för att hitta rätt aktier?
– Det bygger på några viktiga komponenter, som ett gediget kunnande, lång erfarenhet, ett gott lagarbete och förmågan att fatta snabba beslut när det krävs. En bra kombination av dessa egenskaper är inte helt enkelt att åstadkomma. Många har försökt att ta efter, utan att lyckas. Vi har arbetat på samma sätt i 20 år. Med det slår vi de flesta i branschen. Långsiktighet är en bristvara.

Viktigast av detta?
– Förmodligen att kunna fatta bra beslut. Det är inte alltid så enkelt i en grupp, där kompromisserna lätt blir utslätade eller flata. Vi nöjer oss inte med det.

Vilken är er alldeles egen hemlighet?
– Det är inte så mycket hemligheter i processen. Ett viktigt verktyg är vår beräkningsapparat eller vår matematiska modell som vi uppdaterar och följer kontinuerligt. Det allra viktigaste är att vara metodisk och konsekvent och följa vår egen idé både i med- och motgång. Det blir inte rätt varje gång, men tillräckligt ofta för att det ska fungera.

Vad kan slå fel?
– I en kraftig nedgång eller vid plötsliga oväntade svängningar är inte ens vi osårbara. Men vi har hittills stått emot bättre än genomsnittet.

Hur ser strategin ut för 2010?
– Vår bild är att bolagens vinster nu återhämtas starkt. Främst tack vare höjda marginaler. Man har städat och rensat och tagit kostnader senaste kvartalet. Samtidigt har man fått ned för stora lager. Nu kan bolagen producera för försäljning till lägre fasta kostnader och det ger mycket positiv effekt på lönsamheten. Jag tror vi får se fler goda rapporter som överraskar.

Vad betyder det för Stockholmsbörsen?
– Stigande vinster är bra bränsle för aktiekurserna och ger en positiv trend för aktier.

Slutresultatet blir?
– Mellan fem och tio procents kurstillväxt efter en del svängningar under året. Men då ska man också tänka på att en del bolag går väsentligt sämre och andra mycket bättre än genomsnittet.

Hur lyckas man bättre än genomsnittet?
– Det går alltid att hitta godbitarna i alla marknader, vilket vi också visat under rätt många år. Inte alla dock.

Vad kan gå emot?
– Den positiva bilden grumlas av många olösta frågor och risk för obehagliga överraskningar i finanskrisens spår. Största risken är förmodligen att alla stora penningpolitiska stimulanspaket avbryts alltför abrupt.

Vilka tecken i skyn ska vi tyda?
– En del har vi sett redan, som att Norge och Australien skruvat upp räntan. Nästa steg blir förmodligen att tillväxtmarknaderna, framför allt Kina och Indien, börjar strama åt. Sen är det Sveriges tur.

Vad händer då?
– Räntorna börjar stiga. Men innan dess kommer andra åtstramningar som rätt snabbt kan påverka penningmängd och likviditet på marknaderna.

Slutsatsen som placerare?
– Var försiktig med långa obligationer som minskar i värde när räntan stiger. Jag skulle också undvika företagsobligationer, som just nu ger för låg ränta. Det är en radikal förändring efter att företags­obligationerna var ett av de mest populära placeringsalternativen förra året. Det visar hur snabbt det kan svänga. Och hur viktigt det är att snabbt våga fatta beslut när förutsättningarna ändras. Förmodligen är det många som inte hänger med i de svängarna.

Fler lärdomar?
– Räntemarknaden är komplicerad. Många resonerar schablonmässigt att du ska ha en del räntebärande, men det stämmer inte alltid. Ofta är det bättre att löpa linan ut. Antingen ska du ha enbart aktier eller så ska du inte ha några aktier.
Väldigt få ger sina kunder det rådet. När fick du bankens råd att sälja dina fondinnehav? En fondförvaltare måste ta ett bredare ansvar och aktivt guida sina kunder både i med- och motgång. Vi har en fond som gör just det jobbet.

Många befarar nu ett kraftigt bakslag på börsen, en double dip. Vad tror du?
– Enligt vår bedömning är det inte ett troligt scenario. Men det förutsätter att återställningen av de finansiella marknaderna, de så kallade exit-strategierna, hanteras på ett vettigt sätt.

Din prognos för räntehöjningar?
– Vi tror att första höjningen från Riksbanken kommer före sommaren, det vill säga något tidigare än vad de själva säger. I gengäld fortsätter höjningarna sedan i lugnare takt. I Riksbankens prognos ligger styrräntan 2012 på dryga 4 procent. Det skulle ge rörliga bolåneräntor på 5,5–6 procent. Det tror jag inte hushållen tål om vi inte får en väldigt stark ekonomisk tillväxt. Därför tror vi på en långsammare höjningstakt.

Dina börsfavoriter just nu?

  • Fortum, den finska kraftproducenten, är både stabil och konjunkturkänslig. Elproduktionen från vatten och kärnkraft gör att bolaget kan sälja lukrativa utsläppsrätter. Elpriset bör stiga framöver. Lägg därtill en urstark balansräkning och en direktavkastning på runt 5 procent.
  • Kinnevik. Millcom och Tele2 är aktier som ger portföljen exponering mot tillväxtmarknader, goda kassaflöden och bra utdelningspotential. Köp dem via Kinnevik till 30 procents rabatt.  
  • ABB har halkat efter i börsuppgången. Industriautomatisering kan vända upp och kraftdistribution har en strukturell tillväxt. Halva orderingången kommer från tillväxtmarknader.  

Vad undviker du lätt?
– Ericsson, skogsbolagen och bankerna.

Till sist, tre goda råd till kloka placerare?
• Välj en urvalsmetod som du tror på.
• Följ den konsekvent.
• Våga gå emot. Metodiken ger dig styrka.

JAN STERNER, PLACERINGSGUIDEN