Kommuniké från Storytels extra bolagsstämma

2022-11-28 13:00:00

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 9 november 2022 om riktad nyemission. Emissionen omfattar 1 204 330 B-aktier vilka har emitterats till en teckningskurs om 45,50 kronor till EQT Public Value Investment Sàrl, Roxette Photo NV och Otava Ltd. Genom emissionen ökar aktiekapitalet med 602 165,00 kronor. För mer information avseende emissionen se pressmeddelanden (https://investors.storytel.com/sv/section/investerare/pressmeddelanden/) från den 9 november 2022.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, oavsett aktieslag, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till respektive aktieslag i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för genomförande av förvärv.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Lindblom, Head of Investor Relations 
Tel: +46 72 506 14 22 
Email: andreas.lindblom@storytel.com
Dan Panas, Head of Global Communications & PR 
Tel: +46 70 186 52 90 
Email: dan.panas@storytel.com

Om Storytel
Storytel är en av världens största streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker och har fler än en miljon titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Streamingverksamheten inom Storytel Group sker under varumärkena Storytel, Mofibo och Audiobooks.com. Förlagsverksamheten sköts av Storytel Books, samt av ljudboksförlaget StorySide. Storytel Group finns på över 25 marknader. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige.

Cision