Kommuniké från extra bolagsstämma i Litium AB (publ)

2022-10-13 15:52:20

Protokoll­et från extra bolagsstämman kommer inom kort att finnas åtkomligt på www.litium.se/bolagstamma-litium.

Cision