Kommuniké från extra bolagsstämma i Kindred Group

2022-11-14 14:30:00

Följande beslutades: att (i) utöka antalet styrelseledamöter till åtta (istället för sju); (ii) utse James H. Gemmel till styrelseledamot i Kindred Group plc från dagen för den extra bolagsstämman, samt (iii) med beaktande av höjningen av antalet styrelseledamöter höja den totala ersättningen till styrelseledamöterna, i enlighet med kallelsen till den extra bolagsstämman den 20 oktober 2022.

Vid den extra bolagstämman var 38 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB representerade. Av de aktier/SDB representerade vid den extra bolagsstämman röstade 98,8 procent för att utöka antalet styrelseledamöter till åtta istället för sju. Vidare röstade 98,7 procent av utgivna aktier/SDB representerade vid stämman för att utse James H. Gemmel till styrelseledamot i Kindred Group plc från dagen för den extra bolagsstämman. Slutligen röstade 98,7 procent av utgivna aktier/SDB representerade vid stämman för att höja den totala ersättningen till styrelseledamöterna.

Styrelsen

Kindred Group plc 

Cision