Kommuniké från extra bolagsstämma i Image Systems AB (publ)

2022-06-01 10:30:00
  • Extra bolagsstämman beslutade att fastställa antalet styrelseledamöter till sex (6) stycken samt nyval av styrelseledamoten Jörgen Hermansson.

Cision