Kommentar: Två ess i Bures portfölj

Publicerad 2017-04-27 13:03

Kommentar De viktigaste bolagen i investmentbolagets Bures portfölj fortsätter att leverera strålande resultat. Vitrolife och Mycronic är två tillväxtraketer som är högt värderade, men över tid växer in i värderingen för att så småningom kunna nå nya höjder.

Bure är tillsammans med Öresund en av de investmentbolag som utvecklats absolut bäst under senare år. Och det beror främst på lyckad stockpickning när Bure tagit stora positioner i några få tillväxtföretag med högre risk.

Överlägset störst är Mycronic som vid kvartalsskiftet stod för 38 procent av substansvärdet. Bolaget som säljer lasermaskritare och ytmonteringsutrustning redovisade en imponerande delårsrapport för någon vecka sedan med en omsättning som nära dubblades till 677 miljoner och ett rörelseresultat som steg nära fyra gånger till 159 miljoner (32). Dessutom har Mycronic haft vissa förvärvsrelaterade kostnader under kvartalet, vilket innebär att det underliggande rörelseresultatet egentligen är 50 miljoner högre.

Trots en inledande stark uppgång efter rapporten har den dock backat efteråt, vilket verkar märkligt, men kan bero på stora vinsthemtagningar efter att aktien gått som tåget under senaste året. Uppgången är ca 40 procent.

Framtiden verkar mycket ljus för ett av Stockholmsbörsens finaste tillväxtföretag. Detta skrivs under av vd Lena Olvings köp av aktier efter rapporten – det handlar om 2 500 aktier som kostade över 200 000 kr.

Tillväxtföretag kan man verkligen också tala om när det gäller Bures andra stora innehav som vid månadsskiftet mars /april stod för 28 procent av portföljen. Vitrolife som främst har verksamhet inom fertilitetsbehandling.

Även här var årets första delårsrapport stark med en intäktsökning på 31 procent och vinsten steg med hela 50 procent till 80 miljoner (50). Företaget säger sig ha tillväxt i alla marknader och för alla produkttyper och vd Thomas Axelsson är klart optimistisk för framtiden.

Aktien har redan gått 30 procent i år, men genom att Vitrolife haft en svängig börsresa ligger aktien fortfarande ca 10 procent under all-time-high. Men tack vare förvärv med lägre marginaler som företaget jobbar med plus nya lanseringar under våren bör Vitrolife ha möjlighet att höja tempot ytterligare under året.

För Bure är alltså två tredjedelar av portföljen beroende av utvecklingen i Mycronic och Vitrolife, vilket är avgörande för en placering i bolaget. Privata Affärer påpekade dock när vi senast skrev om Bure under eftersommaren 2016 att det fanns en rabatt på ca 14 procent mot substansvärdet.

Denna rabatt tenderar att kunna raderas ut om bolagets innehav fortsätter att prestera. Sedan dess har aktien också stigit med över 20 procent, vilket är mer än ökningen för substansvärdet och rabatten är numera borta.

.Men Bure-aktien är intressant ändå tack vare sin starka hand med två ess i fina tillväxtföretag samtidigt som bolaget letar upp och förvärvar mindre poster i bolag med högre risk och stora chanser för tillväxt i framtiden. I delårsrapporten presenteras till exempel en investering på knappt 20 procent i säkerhetsföretaget Yubico vars vision är att utveckla en säker identifiering på nätet.