Kommentar: Trenden talar för Actic

Publicerad 2017-04-03 13:05

Kommentar När gymkedjan Actic börsnoterar sig är det flera saker som talar för teckning. Med hälsotrenden i ryggen, tillväxtmöjligheter utomlands och ett fast och rimligt pris känns nyintroduktionen lockande att bli ägare i.

Få trender under de senaste årtiondena varit så tydlig som att gå och träna på gym. Tillväxten har varit stark för kedjor som Sats och Friskis & Svettis som kanske är de aktörer som svenska folket främst känner till.

Actic är en delvis okänd aktör som satsat på mindre och mellanstora städer, men som vuxit kraftigt över tid och sedan några år tillbaka ägts av IndustriKapital. Nu tycker ägarna att det är dags för börsnotering och exit ur bolaget även om riskkapitalbolaget kommer att ha kvar ett ägande på hela 37 procent efter noteringen.

Vad är det då intresserade eventuella blivande aktieägare får del av? Actic har som mål att växa minst 5 procent årligen organiskt plus förvärv och sett till de senaste tre åren har bolaget intäktsmässigt växt med 20 procent.

Som vanligt är dock resultatet stökigare med en mängd engångsposter för 2016 som sänkt vinsten, men en försiktig prognos för 2017 års vinst hamnar på knappt 50 miljoner eller drygt 3 kr per aktie. Det innebär ett p/e-tal på 16, vilket är något under börsens genomsnittliga nivå.

Är det billigt eller dyrt? Privata Affärer lutar åt det förstnämnda eftersom Actics verksamhet är cykliskt relativt oberoende plus att man har en klar strategi för tillväxt. Det handlar dels om att öka snittintäkten per medlem genom att tillföra fler tilläggstjänster som personlig tränare med mera. Men det finns också stora möjligheter till förvärv och att öppna nya gym.

Det gäller inte minst i Tyskland där Actic nu är små, men där det finns en aggressiv plan för tillväxt, vilket på sikt kommer att boosta tillväxten.

Nyintroduktionen innebär både en utförsäljning från Nordic Capital och en nyemission och börsvärdet blir cirka 800 miljoner räknat på teckningskursen 50,50 kr. Nyemissionen på 270 miljoner kr är viktig för att få ner skuldsättningen i bolaget och det i sin tur ska kunna leda till fler förvärv.

Privata Affärer rekommenderar alltså teckning av Actic – en udda men välkommen fågel på Stockholmsbörsen. Uppenbarligen heller inte för udda eftersom det finns tre ankarinvesterare varav Swedbank Robur Foner och Fjärde AP-fonden är ett par.

Observera att i prospektet nämns endast SEB och Nordnet som möjliga banker att teckna Actic. Det finns även en möjlighet att teckna hos Avanza, men det senaste exemplet Ambea i förra veckan visar att chansen att få tilldelning när banken inte finns med i prospektet kan vara betydligt mindre.

Bolag: Actic.

Börslista: Stockholmsbörsens Small Cap.

Teckningspris: 50,50 kr.

Teckningstid: Sista anmälningsdag 5 april.

Minimiantal: 200 aktier.

Första noteringsdag: 7 april.

Tecknas genom: SEB, Nordnet, Avanza.

Råd: Teckna.