Kommentar: Stark start för Resurs

Publicerad 2016-05-10 12:58

Kommentar Resurs Holdings första rapport på börsen är stark och dessutom något bättre än vad som kunde förväntas jämfört med prospektet. Nya aktieägare kan därmed se framtiden an med viss tillförsikt om bolaget fortsätter med sin fina tillväxt.

När Resurs Holding introducerades i slutet av april var Privata Affärer positiv till teckning och vi såg framför oss en viss uppgång efter noteringen. Det blev marginell sannolikt på grund av ett negativt börssentiment under den senaste perioden, men att aktien knappt föll under teckningskursen på 55 kr är ändå en styrka när många nya aktieägare säljer av direkt efter första noteringsdagen.

Men många har också valt att avvakta den första delårsrapporten som kom nu på tisdagsmorgonen. Och den kan inte ha gjort någon besviken. Intäkterna ökade med 22 procent till 677 miljoner och rörelseresultatet med 23 procent till 253 miljoner. Ökningen blir hela 33 procent om man räknar bort engångskostnader för börsnoteringen.

Vd Kenneth Nilsson kommenterar rapporten med att detta är det bästa kvartalet i Resurs historia trots att just det första kvartalet under året normalt varit det svagaste.

Resurs visar god tillväxt inom såväl betalningslösningar och konsumentlån. Inom kortverksamheten har en rad produktnyheter lanserats och sammanfattningsvis har första kvartalet varit ytterligare ett steg framåt för Resurs och Kenneth Nilsson är övertygad om att bolaget nu kommer nå sina finansiella mål.

Med ett börsvärde på cirka 11 miljarder kan man knappast betrakta Resurs Holding som en liten nischbank längre utan en aktör som på allvar utmanar storbankerna och uppenbarligen knaprar till sig allt större marknadsandelar.

Detta fick också Robur, Andra AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Catella går in som ankarinvesterare vid introduktionen, vilket tillsammans med de 16 000 privatsparare som fick aktier vid introduktionen sannolikt kan se fram emot en spännande börsresa. Bolagets första delårsrapport som noterat bolag innehåller i alla fall ingenting som motsäger den prognosen.