Kommentar: Snabbspår för Isofols cancermedel

Publicerad 2017-09-12 12:31

Kommentar Cancerbolaget Isofol Medical har levererat en rad positiva nyheter senaste tiden. Måndagens besked om att substansen Modufolin är lika säker som dagens standardbehandling är mycket viktigt eftersom det ger stöd till det snabbspår bolaget har för att få preparatet registrerat och i kommersiell fas.

Isofol Medical gick till First North i april med teckningskursen 29 kr och fick 430 miljoner via en kraftigt övertecknad nyemission. Men kursutvecklingen har varit trist för de nya aktieägarna – som mest har kursen tappat över 30 procent.

Bolagets verksamhet är inriktad på substansen Modufolin som i första hand kan vara en stor hjälp i behandlingen av tjocktarmscancer. De folater som ingår i substansen har i kliniska studier visat sig förstärka effekten av de cellgifter som ges mot cancern.

Anledningen till att Modufolin har en potential att vara bättre beror på att standardbehandlingens folater måste omvandlas i kroppen till en slutprodukt – men Modufolin är direkt aktiv i kroppen.

– Modufolin kan även användas vid en sällsynt form av bencancer – där fungerar substansen på så sätt att det stärker nybildandet av friska celler, säger Anders Rabbe, vd för Isofol Medical.

Isofol Medical har nu alltså kunnat visa på att Modufolin är minst lika säker som de behandlingar som finns idag – och närmast på programmet står en stor studie med 450 patienter som sätter igång första kvartalet 2018.

– Det är en så kallad registreringsstudie och vi har fått ett starkt stöd från berörda myndigheter i Europa och i USA. Det beror på att Modufolins verkningsmekanism är känd vilket gör att vi kan förbättra en befintlig behandlingsform, menar Anders Rabbe.

Tålmodiga aktieägare i Isofol har i alla fall fått se aktien stiga från botten på 20 kronor med totalt 18 procent och nu finns chans att hösten blir bättre efter det positiva nyhetsflöde som kommit från bolaget under sensommaren. Redan under måndagen och halva tisdagen är uppgången 3-4 procent.

Nylingen genomfördes också ett hälsoevent i Paretos regi där ledningen för bolaget presenterade en prisstudie om en eventuell framtida marknad.

– Vi räknade på de 350 000 patientbehandlingar med folater som idag genomförs på patienter tjocktarmscancer i de fem största länderna i Europa, USA och Japan, säger Anders Rabbe.

Med ett rimligt antagande om behandlingspris skulle totalmarknaden för Modufolin vara upp till 6,5 miljarder dollar, men frågan är förstås hur stor andel som Isofol skulle kunna få om Modufolin når ända ut på marknaden.

Som investerare ska man också vara medveten om att det handlar om 3-4 år innan bolaget eventuellt börjar tjäna de stora pengarna. Men i vilket fall som helst är nu Isofol framme vid den sista kliniska studien innan Modufolin kan bli registretat som ett läkemedel som kan användas för att hjälpa ett stort antal svårt cancersjuka.