Ferronordic är bland annat återförsäljare av Volvo anläggningsmaskiner (VCE) i Ryssland.

Kommentar: Rysligt bra tillväxt i Ferronordic

Publicerad 2017-11-28 13:01

Kommentar Introduktionen av Ferronordic blev lyckad för någon månad sedan och dagens delårsrapport visar på en fantastiskt fin tillväxt under både tredje kvartalet och under hela 2017. Därmed bör aktien ha en fortsatt bra chans att gå vidare.

Vid börsintroduktionen i oktober konstaterade Privata Affärer att noteringen hade stora möjligheter att bli lyckosam med fyra ankarinvesterare i ryggen plus prognoser om en kraftig tillväxt i sikte.

Och vi fick rätt genom att de som fick tilldelning kunde göra en snabb vinst på cirka sju procent första dagen, men därefter har aktien också utvecklats på ett bra sätt och nådde en kurstopp i november på 180 kronor.

Under gårdagen backade dock aktien kraftigt – sannolikt på grund av vinsthemtagningar och oro för att bolagets första rapport som börsbolag inte skulle nå högt ställda förväntningar.

Men när siffrorna väl hamnade på börsens bord vid 11-tiden på tisdagen behövde ingen vara särskilt orolig längre. Omsättningen ökade nämligen med 54 procent under perioden juli-september. Visserligen försämrades marginalen till 8,0 (9,8) och därmed steg rörelseresultatet ”bara” med 20 procent till 50 miljoner kronor, men sett över alla de tre första kvartalen har marginalen ökat jämfört med förra året.

Och även framåt ser det ljust ut för Ferronordic som ser ett stort investeringsbehov i den ryska byggsektorn. Det finns ett stort behov av att förbättra sin föråldrade och underinvesterade infrastrukturen i Ryssland som i många fall byggdes under Sovjettiden. Det är en viktig bit för att kunna öka Rysslands tillväxt och flera större byggprojekt och satts igång eller är planerade.

Ferronordic menar att det bör finnas ett uppdämt behov av investeringar i minst 60 000 nya anläggningsmaskiner plus att en del av den föråldrade maskinparken behöver bytas upp eller genomgå renoveringar. Denna investeringsvåg har redan dragit igång och speglas genom den stora tillväxten i delårsrapporterna under innevarande år.

Kittlande för aktiemarknaden är givetvis den diskussion som finns angående Volvos anläggningsmaskiner och en eventuell särnotering av dessa i framtiden. Med dess lönsamhet skulle värderingen komma att ligga betydligt högre än Ferronordics, vilket också kan vara en trigger för det sistnämnda bolaget.

Ferronordics aktie noterade vid lunchtid en marginell nedgång, men när aktiemarknaden hunnit smälta rapporten under den närmaste tiden är det mycket möjligt att aktien återigen kommer kunna leta sig över tidigare kurstoppar.