Kommentar: Poolias aktie är billig

Publicerad 2016-02-18 18:39

Kommentar Ett starkt bokslut och Poolia blev en stor vinnare. Rapporten andas optimism även för innevarande år och då är aktien fortfarande billig.

Bemanningsbranschen kan vara tuff och Poolia har haft några svåra år med en låg lönsamhet. Men det är uppenbart på väg att ändra sig och vd Morten Werner är optimistisk i bokslutet. Och anledningen är ett starkt sista kvartal med ett stort resultatlyft och aktien steg med hela 16 procent under torsdagen.

Intäkterna ökade till 210 miljoner, en ökning med 17 procent och rörelseresultatet dubblades flera gånger om till 6,9 miljoner (1,0). Detta är siffror som naturligtvis är exceptionella, men är vanliga i bemanningssektorn där högre beläggning snabbt får ett mycket stort genomslag på lönsamheten.

Detta är också betydligt starkare siffror än tidigare under året och bokslutet tog alltså aktiemarknaden med storm. Vd menar att arbetet med att göra Poolia lönsamt igen nu börjar bära frukt och målet att bli bäst i sektorn på att leverera konsulter och medarbetare står fast.

Att börsreaktionen blev så pass stark är inte underligt eftersom Poolia har haft den otrevliga vanan att göra marknaden besviken under flera år i rad. Kursen har varit uppe och vänt vid nivån på ca 14 kr flera gånger – och därefter har nedgången varit djup när lönsamheten har saknats i rapporterna.

Vad är det då som talar för att det bättre resultatet och optimismen ska hålla i sig den här gången? I Sverige som är den viktigaste marknaden är den goda arbetsmarknaden det tyngsta skälet – arbetslösheten minskar och företagen efterfrågan alltmer personal. Rörelseresultatet i Poolia Sverige har också under det senaste kvartalet gått från minus till plus, men det bör finnas en betydande förbättringspotential med den goda marknad som vi har nu för bemanningssektorn.

Att företaget själva är optimistiskt speglas genom utdelningsförslaget på 0,50 kr (0,00), som innebär en direktavkastning på över 3 procent.

Poolia lämnar ingen prognos för innevarande år, men med det fjärde kvartalet som grund borde vinsten per aktie kunna stiga från 0,92 kr för helåret till minst 1,50. Det skulle ge ett p/e-tal på 9, vilket naturligtvis är billigt.

Nu ska Poolia betalas med en viss rabatt på grund av den svängiga historien, men om kommande rapporter kommer visa att den goda utvecklingen fortsätter ligger en fortsatt kursuppgång i korten.