Kommentar: Nya SCA blir en pärla på börsen

Publicerad 2017-06-01 13:12

Kommentar Inom en dryg vecka delas nuvarande SCA upp och skogsdelen som får behålla det gamla namnet seglar upp som en framtida favorit för placerare som vill ha en stabil avkastning med tillväxtpotential.

På onsdagen kom beskedet att SCA delas upp i juni och samma dag hade också det framtida SCA investerardag i Sundsvall där den nye börs-vd:n Ulf Larsson med ledning kunde presentera den renodlade skogsbolaget för investerare och press.

Tidigare har fokus från aktiemarknaden mest varit på hygiendelen inom SCA och dess möjlighet till tillväxt globalt, men kommer alltså aktiemarknaden att begåvas med ett skogsbolag som bör locka som aktie.

SCA är ju nämligen Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner skogsmark, vilket bildar en bra grund för råvaruförsörjningen till produkter som massa, kraftliner, tryckpapper, sågade trävaror, pellets och andra energikällor.

Just att ha kontroll över hela värdekedjan gör SCA lite unikt i sektorn och bolagets produktionsanläggningar ligger i anslutning till skogsinnehaven för så liten transportkostnader som möjligt.

På investerardagen lyftes framför allt fram en pågående storinvestering i massafabriken i Östrand som nästan kommer att fördubbla kapaciteten de närmaste åren. Full kapacitet väntas nås under 2020.

Ulf Larsson ser också stora möjligheter för produkten kraftliner som används för förpackningspapper. Globaliseringen tillsammans med en växande medelklass och inte minst den ökande e-handeln gör att efterfrågan på kvalitativ kartong kommer öka och där finns SCA med och kan profitera på den utvecklingen.

Positivt för SCA är också en mycket meriterad styrelse där kompetensen inom basindustri står ut med namn som Martin Lindqvist (vd SSAB) och Lennart Evrell (vd Boliden).

På aktiemarknaden kommer SCA att bli lockande för flera typer av placerare. Sett till större institutioner som till exempel pensionsfonder är realtillgångar oftast attraktiva med en stabil avkastning – och dessutom med extra twist i form av den tillväxtpotential som finns bolagets kvalitetsprodukter.

Men även för privatpersoner med lång placeringshorisont bör SCA vara lockande. Detta är en aktie som i närtid kanske inte har så stor potential, men som på några års sikt är given i en långsiktig portfölj. För den som gärna köper aktier till barn och barnbarn kan det nya SCA räknas in i gruppen bland förstahandsvalen.