Kommentar: Läge för bottenfiske efter grov överreaktion i B3IT

Publicerad 2017-08-23 12:59

Kommentar IT-konsulten B3IT faller idag kraftigt på ett överraskande sämre resultat än väntat i halvårsrapporten. Reaktionen framstår dock som överdriven då resultatförsämringen beror på offensiva satsningar på förvärv och stor rekryteringar för att möta den stigande efterfrågan.

Privata Affärer gillar B3IT eftersom bolaget visat en så pass bra tillväxt under många år och har hittat sina specialområden i sektorn med en stark tillväxt där B3IT uppenbart växer mer än marknaden.

Och marknaden växer i sig självt starkt drivet av trender inom digitalisering och inte minst av nya lagar och regler. För att växa snabbare har förvärv varit en viktig del av strategin och i år har redan tre bolag förvärvats, det rör sig om Init, Rebel & Bird och senast i somras Sentensia.

Dessa förvärv medför kostnader, men personalkostnaderna har också ökat på grund av en rekryteringskampanj som har resulterat i ytterligare 45 medarbetare som kommer till under hösten.

Allt detta har drabbat rörelseresultatet som uppgår till 3,3 miljoner andra kvartalet (9,0), vilket också gör att samma mått minskar för halvåret till 13,6 miljoner (21,0).

Om detta vara ett resultat av en försvagad marknaden med sämre tillväxt och problem i verksamheten skulle en kursnedgång med 5-6 procent vara motiverad. Men när det gäller B3IT känns den gravt överdriven eftersom bolagets sämre resultat är en ren funktion av tillväxtsatsningar som ska ge bättre utväxling i framtiden.

Vd Sven Uthorn framhåller speciellt förvärvet av Sentensia som är ett konsultbolag starkt fokuserat på offentlig sektor. Med skandalen inom transportstyrelsen lär inte efterfrågan från myndigheter, kommuner och landsting bli sämre på erfarna konsulter inom upphandling och informationssäkerhet.

Sammanget menar också Uthorn att satsningarna görs för att B3IT ska kunna fortsätta sin resa där bolaget visat tillväxt med lönsamhet under 55 kvartal i rad!

Privata Affärer tror därför att nuvarande nivåer under 80 kr kan vara ett bra bottenfiske för den som vill ha en tillväxtorienterad it-konsult i portföljen och som uppenbart ligger rätt sin kompetens i de trender som finns på marknaden.

Visst har första halvåret varit en besvikelse resultatmässigt, men andra halvan av 2017 lär bli bättre när förvärv och nya medarbetare börjar leverera intäkter – och inte bara kostnader. Och satsningarna totalt sett kommer att ge full utslag under 2018 där bolaget kan sikta mot sina finansiella mål om 15 procents organisk tillväxt plus förvärv och en rörelsemarginal på 9-12 procent.

Därför är det fullt möjligt för att inte säga sannolikt att den stora kursnedgången under onsdagen kommer mötas av en viss rekyl uppåt inom en snar framtid när marknaden hunnit analysera rapporten närmare. Att den totala rekylen nu är över 20 procent sedan all-time-high i juni lär också locka fram fyndköpare.