Kommentar: Karo Pharma en bra chansaktie

Publicerad 2017-03-01 06:32

Kommentar Karo Pharma var länge ett forskningsbolag som misslyckades med det mesta. Numera är bolaget lönsamt och har positivt kassaflöde. Om du är villig att räkna med en skakig kursresa så kan Karo Pharma vara en bra krydda i portföljen.

Karo Pharmas aktie rusade 12 procent på tisdagens bokslut. Rörelsevinsten förbättrades till 29,6 miljoner, men då står utlicensieringen av produkten KB9520 till Oasmia bidragit med en positiv engångseffekt på 28,9 miljoner kr. Omstruktureringskostnader på 13 miljoner kr belastade å andra sidan resultatet.

Utdelningen för 2016 blir enligt bolaget ett belopp på motsvarande det utlicensieringen gav. Exakt hur mycket är oklart då betalningen från Oasmia skedde i aktier. Minst 0,2 kr per aktie kan vi räkna med att Karo Pharma delar ut, vilket i så fall innebär 0,7 procent i direktavkastning.  

Karo Pharma var länge ett forskningsbolag som misslyckades med det mesta. Numera är bolaget lönsamt och har positivt kassaflöde. Verksamheten är allt från forskning till färdiga läkemedel och medicinteknik. Karo Pharma strävar efter att få balans mellan tidiga forskningsprojekt, mer marknadsnära projekt och etablerade produkter.

Arbetande styrelseordförande är Anders Lönner, som försöker göra om det framgångsrika företagsbyggandet han gjorde i Meda. Karo Pharmas expansion går i rasade fart och nyemissionerna och förvärven avlöser varandra.

Det ökade antalet aktier är troligen en av anledningarna till den tidigare kurspressen på aktien. Kommer det som utlovat fler resultatförbättringar var det förstås värt med utspädning av aktiekapitalet. Förvärvet av Biophausia bidrar till lönsamheten framöver och Karo Pharma har även tagit kostnader under fjärde kvartalet för att bli effektivare och lönsammare framöver.  

Karo Pharmas aktie är fortsatt långt under kurstoppen på 43 kr från augusti 2016. Det är ännu längre upp till de 74 kr som gäller för bolagsledningens optionsprogram.

Kursutvecklingen lär bli fortsatt slagig, men Karo Pharma är en bra chansaktie.