Kommentar: Håll koll på Consiliums rekyl

Publicerad 2016-05-24 12:48

Kommentar Resultatet i delårsrapporten var svagt och Consilium har fallit kraftigt i två dagar. Men det är en utveckling som känns igen och det har gått att göra goda affärer när aktien rekylerar.

Consilium har Privata Affärer haft köprekommendation på sedan drygt 1 år tillbaka och aktien är upp över 30 procent sedan dess. Men kursresan har varit svängig eftersom bolagets ekonomiska rapportering ofta visat sig kunna variera kraftigt mellan olika kvartal.

Grunden är dock att Consilium numera är ett tillväxtbolag även om den kraftigaste tillväxten har avtagit. Den skedde dock från låga nivåer varför den utvecklingen är helt naturlig. Marknaden för säkerhets- och brandutrustning på fartyg och inom oljeindustrin är växande med ökande säkerhetskrav och Consilium har med en framsynt produktutveckling och en marknadsledande position förstärkt sin ställning.

Med det lägre oljepriset har dock tillväxten inom olje- och gassegmentet avtagit eftersom projekt hos kunder skjuts upp och rent allmänt kan leveranser mellan olika kvartal skilja sig åt kraftigt varför också resultatet kan svänga ordentligt.

Omsättningen ökade dock med 8 procent första kvartalet till nästan 400 miljoner, men rörelseresultatet sjönk 15 procent till drygt 38 miljoner. Vd menar dock att huvuddelen av försämringen kommer tas igen under resten av året med leveranser som redan finns i orderstocken.

Han tror också mycket på de nya produkter som Consilium tagit fram, men som ännu inte bidragit så mycket till ökande intäkter. Hans optimism stöds av orderingången för Consilium ökade med 12 procent första kvartalet till 457 miljoner, vilket är all-time-high för ett enskilt kvartal. Därför förväntas också att tillväxten för omsättningen kommer fortsätta under året. Att bolagets styrelse ser positivt på framtiden speglas också genom höjningen av årets utdelning med 60 procent till 2,00 kr.

En titt på ett kursdiagram för Consilium visar hur kursen svängt kraftigt, till exempel under hösten när kursen tappade som mest 35 procent innan utvecklingen vände upp igen. Privata Affärer rekommenderade köp på rekylen i november på nivån 84 kr och uppgången fram till toppen i förra veckan har varit drygt 30 procent.

Nu är det dags igen att bevaka Consilium under rekylen. Det är inte omöjligt att nedgången blir än större än den nuvarande på ca 13 procent i besvikelsen över det sämre resultatet under årets första tre månader. Då kan det uppstå nya möjligheter att komma in ”billigt” i ett riktigt tillväxtbolag som ligger rätt och som tar marknadsandelar.

I Placeringsguiden som kommer ut om knappt två veckor kommer vi som vanligt att överväga om rapporten föranleder några ändringar i vinstprognoser och/eller riktkurs.