Kommentar: Fin utdelningstrend i Wihlborgs

Publicerad 2016-02-10 06:38

Aktie Höjningen av utdelningen i Wihlborgs med över 10 procent är bevis för att bolaget går starkt. Tyngdpunkten på växande Öresundsregionen gör också att framtiden verkar ljus.

Att köpa fastighetsaktier har under lång tid varit en ytterst lönsam strategi, men under den senaste tidens börsfall har inte heller denna sektor skonats från nedgångar. Men fallet är mindre än för andra sektorer, vilket visar att risken faktiskt är mindre i fastighetsbolagen.

För boksluten visar också på mycket stabila verksamheter med stigande resultat, låga vakansgrader och utdelningar som bör glädja de flesta aktieägare.

Bland Privata Affärers köprekommendationer finns Wihlborgs som lämnade sitt bokslut på tisdagen.  Ökade hyresintäkter med tre procent till 1,9 miljarder och ett förvaltningsresultat som ökade med 11 procent till 932 miljoner skäms inte för sig.

Vd Anders Jarl pekar på att detta är det bästa resultatet i företagets historia och lämnar också en positiv prognos för innevarande år. Företaget fortsätter att växa efter stora förvärv bland annat i Köpenhamn och resultatet ska bli ännu bättre 2016.

Att tillväxt är centralt för Wihlborgs visar ett tioårsdiagram där beståndet mer än trefaldigats. Aktiekursen har också hängt med i samma takt, vilket är ett bevis på att Wihlborgs kan vara en trygg placering på längre sikt.

Det hänger inte minst samman med att företaget koncentrerat sitt bestånd till Öresundsregionen där Wihlborgs är störst på kommersiella fastigheter i Malmö, Helsingborg och Lund. Den fokusering på en liten geografisk yta ger fördelar eftersom företaget därför blir en stor aktör som är att räkna med vid till exempel nya projekteringar. Genom att Wihlborgs lokaler är belägna centralt och i attraktiva områden är också risken liten för stora vakanser i beståndet.

Aktien har nu fallit med 14 procent sedan toppnivåerna förra året och är därför intressant för den som vill foga en fastighetsaktie med relativt låg risk till portföljen. Bolaget har också den trevliga vanan att höja utdelningen. Från 2011 till 2013 höjdes den med 0,25 kr, men de två senaste åren med 0,50 till 5,25 i år.

Det är trevlig trend för aktieägarna och med goda framtidsutsikter i år ligger ytterligare en femtioöring i korten inför nästa år. Direktavkastningen är hyfsade 3,4 procent – lägg därtill bolagets starka historik av värdeskapande, så blir slutresultatet ett köpläge med en riktkurs på 175 kr.