Kommentar: Coor för utdelningsjägare

Publicerad 2016-05-30 12:50

Kommentar Servicebolaget Coor Service Management har nu blivit av med riskkapitalbolaget som tog bolaget till börsen och det kan ge Coor en skjuts uppåt. Låg risk i kombination med en bra direktavkastning kommer vara lockande.

Ett problem för nyintroduktioner där riskkapitalbolag varit huvudägare innan börsnoteringen är att ägandet ofta hänger kvar fast de mest av allt vill sälja så fort som möjligt. Speciella lock-up-avtal i prospektet anger dock möjligheterna till detta och det kan vara frågan om 6-12 månader efter noteringen.

Att det vid en viss tidpunkt kommer ut stora mängder aktier på marknaden i ett bolag kan innebära en kurspress. Vanligast är dock att aktierna säljs ut i stora block bland större institutioner som får köpa in sig med en viss rabatt mot börskursen.

Detta kan ändå få kursen att pressas kortsiktigt, men viktigast är ändå att en osäkerhet på aktiemarknaden om bolaget och aktien är borta och att ägarbilden därför blir mer stabil och långsiktig.

För Coor som börsintroducerades för nästan ett år sedan till 38 kr har nu riskkapitalbolaget Cinven helt lämnat bolaget genom en utförsäljning i slutet av förra veckan. Köpare är just större institutioner och nu är det högst sannolikt att aktien kommer bli mer intressant för fler investerare när detta frågetecken rätats ut.

För Coor är ett intressant bolag för den som är intresserad av låg risk. Bolaget som främst är inriktad på fastighetsservice som till exempel lokalvård, säkerhet, receptionstjänst med mera där kontrakten oftast är långa, ger ett stort mått av stabilitet för omsättning och vinst.

Dessutom har både bokslut och första kvartalet visat på en viss tillväxt och vd Mikael Stöhr ser en god efterfrågan där Coor tagit en hel del nya kontrakt – senast på måndagsmorgonen annonserades ett nytt avtal med Tele2 där Coor ska ansvara bland annat för restaurangservice i bolagets nya huvudkontor.

Tillväxt och bra kassaflöde borgar för goda utdelningar framöver – första året blev det 2,00 kr, vilket innebär en direktavkastning på 5 procent. I och för sig var 0,60 kr en bonusutdelning, men helt klart är att Coor kommer att bli en intressant utdelningsaktie eftersom introduktionens nyemission bidrog till en stark balansräkning.