Kommentar: Chans till fortsatt rally i Bravida

Publicerad 2018-02-19 13:02

Kommentar Kursrusningen med 17 procent efter bokslutsrapporten i fredags var inte oförtjänt för Bravida – siffrorna var verkligen överraskande starka. Men det bör finnas mer att hämta när bolagets byggkonjunktur ser ut att fortsätta att vara stark.

Höstens massaker på boutvecklarnas kursutveckling har också smittat av sig på många byggrelaterade företag – det gäller både grossister och installationsföretag. Till den sistnämnda kategorin hör Bravida med verksamhet inom el, värme, sanitet och ventilation samt tjänster inom säkerhet, sprinkler, kyla, kraft och teknisk fastighetsdrift.

Sverige är den stora marknaden och står för mer än hälften av omsättningen med mindre delar i övriga nordiska länder. Uppdelningen mellan installation och service är ungefär fifty-fifty.

Med tyngdpunkten på Sverige är det naturligtvis inte konstigt att Bravida haft det tufft på börsen – och fram till bokslutet hade tappat över 20 procent sedan toppnivåerna.

Men fjärde kvartalet blev starkt med en ökad omsättning med 15 procent till nästan 5 miljarder och rörelseresultatet ökade 10 procent till 389 miljoner – klart över marknadens förväntningar. Och bolaget går dessutom in i 2018 med en rekordhög orderstock på drygt 10 miljarder, vilket är 19 procent högre än motsvarande tid förra året.

Av kommenterarna från marknadens analytiker väntar nu upprevideringar av vinstutsikterna för innevarande och kommande år samtidigt som det kommer överraskande starka siffror kring byggverksamheten totalt sett av bostäder under sista kvartalet 2017.

För SCB rapporter idag att under förra årets tre sista månader påbörjades byggandet av 15 550 lägenheter, vilket är klart högre än tidigare prognoser och totalt under 2017 påbörjades 64 000 lägenheter, vilket är åtta procent fler än under 2016.

De pessimister som haft en prognos om tvärstopp för bostadsbyggandet på grund av svårt att sälja dyrare borättslägenheter i framför allt Stockholmsområdet har alltså haft fel – ökningstakten har möjligen dämpats, men ligger fortfarande på rekordnivåer totalt sett i hela landet.

Och det gynnar bolag som Bravida som bör ha alla möjligheter att gå mot ett nytt rekordår. Idag har uppgången stannat av vid lunchtid – men aktien finns bland Privata Affärers köpråd och det bör finnas god chans att fortsatt uppgång framöver. Med stora offentliga investeringar i infrastruktur plus ett fortsatt högt bostadsbyggande bildar en stabil grund för att Bravida kommer gå mot ett nytt rekordår när det gäller intäkter och vinst under 2018.