Besqab – byggboomens vinnare nr 1

Publicerad 2016-05-12 22:11

Kommentar Besqab har blivit nummer ett bland byggbolagen när det gäller att slå mynt av den starka bostadsmarknaden i Stockholm. Aktien har slagit index med hästlängder och framtiden verkar ljus.

När Privata Affärer analyserade Besqab i slutet av mars noterade vi att aktien fortfarande hade en låg värdering trots en uppgång med mer än 150 procent sedan börsnoteringen för snart två år sedan. Att bolaget gått starkt hänger förstås samman med att bolaget idkar byggverksamhet av framför allt bostadsrätter i Stockholm och Uppsala och där kan man ta ordentligt betalt med den höga prisbild som gäller på andrahandsmarknaden.

Vårt köpråd grundar sig på det faktum att bokslutet var mycket starkt med en ökning av omsättningen med 80 procent och en kraftigt stigande rörelsemarginal. Detta var dock generellt redan känt på börsen, men det är framför allt viktigt att se till att bolaget har en reserv på 3 000 byggrätter som kan exploatera under de kommande 5-6 åren.

Lägg därtill att kunderna kan räkna med fortsatt låga räntekostnader och det finns ett stort behov av bostäder i just Besqabs områden, så verkar framtiden väldigt ljus.

Och på torsdagen kom årets första delårsrapport – och den kan inte ha gjort någon besviken. Bolaget sätter igång fler produktionsstarter än tidigare kvartal och rörelseresultatet ökade med hela 55 procent till 70 miljoner. Då har vi också räknat bort en reavinst på 59 miljoner vid försäljning av två vård- och omsorgsfastigheter.

Vd Anette Frumerie kallar resultatet sällsynt bra och Besqab har verkligen överraskat aktiemarknaden som den bostadsbyggare i Stockholm med omnejd som lyckats tillvarata den starka marknaden på bästa sätt. Tidigare favoriten JM Bygg har haft problem under 2015, men först nu börjat ta tillbaka förlorad mark.

Nu är det en stor skillnad i storlek mellan Besqab och JM – och det innebär också att Besqab-aktien delvis får anses ha större risk. Samtidigt har bolaget ökat sitt förtroende på börsen under senaste året med sin stabilt starka utveckling. Privata Affärer utkommer om knappt två veckor och då kommer vi ta ställning till vårt köpråd och om rapporten föranleder ändring av riktkurs eller vinstprognos. Solklart är i varje fall att bolaget presenterat en av den här periodens allra starkaste delårsrapporter.

Graf: Besqab-aktiens utveckling hittills i år.

{Chart}