Kommentar: Academedia ett skolexempel på en bra långsiktig placering

Publicerad 2017-02-07 12:54

Kommentar Skolkoncernens Academedias rapport visar en fin ökning för både omsättningen och inte minst för resultatet. Aktien lyfter kraftigt idag, men det är framför allt på lång sikt som bolaget kommer bli en vinnare för aktieägarna.

Att Academedia är ett skolföretag som presterar bättre än skolan i snitt – det är bevisat genom olika kvalitetsundersökningar. Och som vilket tillväxtföretag som helst vill Academedia växa för att sprida sin skolmodell för att stärka bolaget och ge aktieägarna en rimlig avkastning.

Nu har Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden lagt förslag som enligt Academedia i praktiken skulle innebära ett vinstförbud – och därmed skulle det naturligtvis bli svårt för att inte säga omöjligt att driva vidare bolaget som ett börsbolag.

Men regeringen som beställt utredningen har börjat backa bit för bit kring kravet om vinstbegränsningar – och det är inte konstigit eftersom det inte finns någon majoritet i riksdagen för ett förslag som liknar utredningens.

Civilminister Ardalan Shekarabi har idag också uttalet sig i frågan och menar att det behövs blocköverskridande överenskommelser för att komma framåt – speciellt när det gäller skolan.

– Det är inte vår målsättning att stänga några skolor, vi vill förstärka mångfalden. Vi ska ha en modell som tillåter kommersiella aktörer som är långsiktiga och seriösa, sade han enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Och eftersom alliansen inklusive Sverigedemokraterna är absolut emot några som helst vinstbegränsningar skulle sådana överenskommelser bli mer av krav på kvalitet i skolan, vården och omsorgen.

Aktiemarknaden kommer därför sannolikt att se ett minskat hot om vinstbegräsningar allteftersom och börja betrakta välfärdsföretagen som vilka börsbolag som helst.

Och det innebär att Academedia kan ses som det tillväxtföretag som det faktiskt är med en intäktsökning på 11,5 procent under första halvåret (jul-dec) på räkenskapsåret 2016/2017. Rörelseresultatet ökade med nästan 74 procent till 211 miljoner och Academedia är därmed på väg att växa in i den värdering som dagens kurs på ca 60 kr innebär.

Men det som gör att Academedia kan vara en riktigt bra långsiktig placering är den demografiska utvecklingen där det behövs byggas betydligt fler förskolor och skolor samtidigt som vuxenutbildningen behöver byggas ut för att kunna utbilda alla nyanlända. För Academedia är förvärv också en viktig del av tillväxten och därför är det mycket möjligt att aktieägarna inte kommer få någon utdelning under flera år.

Men detta behöver inte innebära någon stor nackdel för aktieägarna eftersom bolaget istället återinvesterar i verksamheten, vilket höjer bolagsvärdet och möjliggör en högre aktievärdering. I parallell kan dras till fastighetsbolaget Balder som heller inte ger någon utdelning, men som varit de senaste årens stora vinnare i sin sektor.

Academedia har en köprekommendation av Privata Affärer med en riktkurs på 78 kr. Vi återkommer i kommande nummer av Placeringsguiden/Privata Affärer hur den här rapporten påverkar våra prognoser och eventuellt vår rekommendation.