Försäkring Om du tänker vinterförvara din husvagn eller liknande i en gammal lada eller lagerlokal så gäller det att vara rätt försäkrad. Det gäller både ditt fordon och själva förvaringslokalen.

Så här års är det många som kör in sina husbilar, husvagnar och motorcyklar i lokaler för vinterförvaring. Men Konsumenternas försäkringsbyrå uppmanar fordonsägare att kolla upp försäkringsskyddet. Det kan nämligen bli dyrt om till exempel taket rasar in på grund av snömassor och skadar ditt fordon.

− Nästan varje år får vi rapporter om att tak på lador och andra byggnader rasar in efter snötryck. Det är inte ovanligt att många och dyra fordon skadas. Det kan röra sig om miljonbelopp som antingen fastighetsägaren eller fordonsägarna får stå för om man saknar rätt försäkring, säger Helen Bernerfalk, jurist och motorexpert på Konsumenternas försäkringsbyrås sajt.

En vanlig fastighetsförsäkring ersätter sällan skador på förvarad egendom. Enligt Bernefalk saknar många fastighetsägare som hyr ut förvaringsplatser försäkring som täcker sådana skador. Som fordonsägare bör du alltså kolla detta innan du förvarar ditt fordon.

− Det går att kräva ersättning från fastighetsägaren om ditt fordon skadas under vinterförvaringen men det kan vara svårt att få sina pengar om fastighetsägaren saknar försäkring och blir krävd på höga belopp, säger Bernerfalk.

Men är ditt fordon helförsäkrat så kan du få ersättning för skador som till exempel orsakats av ett tak som rasar. Då behöver du endast begära ersättning för självrisken av fastighetsägaren.