Resor Höstens lättnader har gjort att många passat på att boka utlandsresor under julen och nyåret. Men just nu ser det ut som om nya restriktioner kan påverka vinterns semesterresor. Konsumenternas Försäkringsbyrå påminner om nödvändigheten att ha både vaccinationsbevis alternativt covidtest, samt bevis på att din reseförsäkring täcker vårdkostnader upp till ett visst belopp.

Nu kommer vi snabbt tillbaka till den situation som rådde för mindre än ett år sedan. Skärpta restriktioner gör det än en gång allt svårare att resa.

– Du behöver vara väl förberedd om du ska resa utomlands. Kontrollera vilka intyg som krävs för inresa, se över ditt försäkringsskydd och ha helst en extra buffert för oplanerade händelser. Kontakta ditt försäkringsbolag så att du hinner få de intyg som krävs för resan och fråga hur din försäkring gäller om du är osäker, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

”Överhängande avbokningsrisk”

Eftersom smittspridningen åter ökar i många länder är risken överhängande att en resa måste avbokas. Av det skälet är det viktigt att redan vid bokningen av resan kontrollera vilka villkor flygbolaget, eller researrangören, har för avbokningar.

Många av dagens hemförsäkringar har ett ganska omfattande avbeställningsskydd i det inbakade reseskyddet. Men skyddet gäller om du blir akut sjuk före avresan, eller om du råkar ut för en olycka som göra att du inte kan resa iväg.

– Avbeställningsskyddet gäller inte om du avbokar på grund av oro för smitta, eller om du inte vill eller kan resa på grund av krav på vaccinationsbevis och covidtest, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Kolla om UD avråder från resmålet

Kontrollera gärna även hur UD ställer sig till ditt specifika resmål. Så länge UD inte avråder från att resa till ett land ger hemförsäkringens resedel ett gott skydd om du skulle råka insjukna på resmålet, eller om du drabbas av en olycka under resan. Hemförsäkringen täcker då både vård på resemålet och hemtransport med ambulansflyg.

Däremot kan du sannolikt inte få någon ersättning för andra merkostnader, som till exempel att du på resmålet tvingas vistas i karantän, vilket gör det omöjligt för dig att åka hem som planerat.

– Om UD däremot inför en reseavrådan på grund av pandemin, kan vissa hemförsäkringar ge ersättning för merkostnader med upp till 10 000 kr, så att du omedelbart ska kunna ta dig tillbaka till Sverige, säger Gabriella Hallberg.

Behov av större buffert

Om du varit sjuk under hösten, före avresan, kan det vara viktigt att diskutera det med ditt försäkringsbolag, då du kan behöva en ”medicinsk förhandsbedömning” för att få veta hur reseskyddet fungerar i din försäkring.

Försök också ta reda på vad som gäller i landet du ska resa till och var beredd på att regler och restriktioner kan ändras snabbt.

Räkna också med att du behöver en lite större ekonomisk buffert än tidigare. Risken har ökat för försenad hemresa, eller andra oförutsedda händelser.

Not. Bra information finns på swedenabroad.se och i appen UD Resklar.