Kolesterolsänkare med förhinder

Publicerad 2009-11-12 23:46

Karo Bio har problem med finansieringen av sitt enda säkra kort. Det finns gott om intressantare bioteknikaktier att välja bland i stället.

Karo Bio

Sälj
Risken är för hög mot bakgrund av beroendet av ett enda projekt.

Risk

Avtal kan utebli eller inte motsvara marknadens förväntningar.

Potential

En stor förskottsbetalning samt att eprotirome tar sig hela vägen till marknaden.

Allt eller inget. Så kan läget för bioteknikbolaget Karo Bio sammanfattas.

Dagens börsvärde på 1 miljard kronor, exklusive kassa och kortfristiga placeringar, står och faller med i princip ett projekt, den kolesterolsänkande substansen eprotirome. Risken i aktien är för hög.

Karo Bio har inte de finansiella musklerna att utveckla eprotiromeprojektet vidare och söker därför en licenspartner. Genom beslutet har Karo Bio tyvärr målat in sig i ett hörn och förhandlingsstyrkan känns långt ifrån optimal. Flera andra faktorer talar också för att det blivit svårare att hitta en partner. Mest aktuellt är den fusionsfeber som smittat läkemedelsindustrin. De stora jättarna blir ännu större och har annat än licensavtal att tänka på just nu. Det innebär också att det blir färre aktörer för Karo Bio att förhandla med.

Trots att bristande förmåga att fylla på forskningsportföljen är det stora problemet för industrin är bolagen mindre benägna än tidigare att teckna avtal för projekt i fas II, där Karo Bios eprotirome befinner sig. Risken att något negativt ska framkomma i de stora och kostsamma fas III-studierna avskräcker.

Till det kommer att flera av de stora bolagen, som Pfizer och Astrazeneca, har indikerat att de kommer att minska fokus på hjärt- och kärlområdet. Dagens preparat där Pfizers Lipitor och Astrazenecas Crestor är de mest effektiva, ger rejäla sänkningar av kolesterolet. Det innebär att behovet att hitta nya bättre lösningar har minskat, myndigheternas benägenhet att godkänna nya preparat likaså. Dessutom kommer myndigheternas krav på säkerhet att öka och kanske leda till att så kallade utfallsstudier måste genomföras.

Pfizer som i dag är störst på kolesterolmarknaden med storsäljaren Lipitor brände sig rejält när bolaget för två år sedan fick lägga ned utvecklingen av den kolesterolsänkande substansen torcetrapib efter att den i kombination med Lipitor gett upphov till ökad dödlighet. Substansen hade kommit till i den sista fasen i klinisk utveckling och kostat runt 800 miljoner dollar att utveckla.

Kolesterolmarknaden, som i dag värderas till cirka 35 miljarder dollar, har redan påverkats prismässigt av lågpriskopior på Zocor (simvastatin) och kommer vid tidpunkten när eprotirome eventuellt når marknaden, från 2013 och framåt, att i princip vara helt dominerad av lågpriskopior. Det innebär att det inte blir lika intressant för originaltillverkarna (läkemedelsbolagen) att vara kvar. Kolesterolmarknaden ligger inte heller rätt i den aktuella trenden att fokusera på nischindikationer.

På den positiva sidan finns att kolesterolmarknaden säkerligen kommer att utvidgas. Dels genom att fler kommer att behandlas i förebyggande syfte för att undvika hjärt- och kärlsjukdomar, dels för att nivåerna för vilka som bör behandlas troligen kommer att fortsätta sänkas.

En unik verkningsmekanism talar också för eprotirome. Substansen som främst är tänkt att användas i kombination med statiner (dagens kolesterolsänkande preparat) ger en bra sänkning av det onda kolesterolet (LDL) men långtifrån de nivåer som statinerna ger. Eprotirome sänker också nivån av två andra fetter som visat sig ha betydelse för hjärt- och kärlsjukdomar, triglycerider och lipoprotein a.

Även om ett avtal kommer att tecknas till ett hyggligt värde är det inte troligt att den så kallade förskottsbetalningen blir särskilt stor med tanke på den fortsatta risken i projektet. Resten är ju långt ifrån ”säkra” pengar. Det tydliggörs om inte annat av de avtal bolaget som sedan länge har med Merck och Wyeth där utvecklingen tagit steg tillbaka ett flertal gånger.

Vill du investera i bioteknik, välj ett annat alternativ med större riskspridning i forskningsportföljen.