KO tar barns skuld till domstol

Publicerad 2010-05-12 10:55

Konsumentombudsmannen (KO) tänker företräda en nu myndig flicka som stämts för obetalda skolfoton. KO hoppas på en dom som blir vägledande för liknande fall.

Flickan var elva år när hon beställde skolfoton, men hennes föräldrar betalade aldrig räkningen. Ärendet gick till kronofogden och nu, när flickan är myndig, har hon stämts av inkassobolaget Alektum Finans. Hon krävs på totalt 809 kronor.

En ny lag säger visserligen att barn inte får sättas i skuld av företag. Men lagen gäller inte retroaktivt, vilket innebär att barn som skuldsattes före den 1 januari 2009 fortfarande kan få krav. KO hävdar dock även den tidigare lagen förhindrade föräldrar att skuldsätta sina barn.

TT