Rapport Knowit redovisar ett ordentligt omsättningslyft samtidigt som utdelningen höjs en smula. 

Knowit redovisar ett ebita-resultat på 178 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (132).

Justerat för engångsposter uppgick ebita-resultatet till 179 miljoner kronor (181) och den justerade ebita-marginalen var 9,1 procent (11,5).

Nettoomsättningen uppgick till 1.973 miljoner kronor (1.576) miljoner kronor. Rörelseresultatet (ebit) uppgick till 132 miljoner kronor (132). 

Resultatet efter skatt blev 119 miljoner kronor (126).

En utdelning om 7:50 kronor per aktie föreslås för 2022 (7:00).