KNOWIT: SEB HÖJER RIKTKURSEN TILL 350 KR (346)

2021-06-04 08:33:05

STOCKHOLM (Direkt) SEB Equities höjer riktkursen för Knowit till 350 kronor från 346 kronor. Rekommendationen köp upprepas.

Det framgår av en analys.

SEB uppmärksammar Knowits förvärv av Cybercom och menar vidare på att IT-konsulten nu träder in i en ny fas.

"Vi fortsätter att gilla storyn och bedömer att bolaget nu befinner sig i den andra fasen i sin omvandling följt av en period med en nästan felfri prestation", skriver banken och tillägger att Knowit fortsatt väntas växa samtidigt som hälsosamma marginaler kommer att kunna upprätthållas.

Banken backar upp sitt argument med Knowits nya finansiella mål vilka befäster bolagets avsikt om att bli mer aktiv inom förvärv.

Knowit meddelade om förvärvet av Cybercom, till en köpeskilling om 2,2 miljarder kronor, i början av maj. I samband med det uppdaterade bolaget sina finansiella mål innebärande att växa mer än marknaden och att ha nå en årlig tillväxttakt om cirka 15 procent över tid. Ebitda-resultatet ska över tid öka till 12 procent av omsättningen.

Aktien i Knowit stängde på 298:50 kronor på torsdagen.Direkt-SE