KNOWIT: FORTSATT GOD EFTERFRÅGAN ENLIGT VD

2022-10-25 07:50:10

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Knowit möter fortsatt en god efterfrågan på sina tjänster men noterar de utmaningar som den ökade osäkerheten i omvärlden medför.

Det skriver vd Per Wallentin i delårsrapporten.

"Tre av våra fyra affärsområden har haft en god utveckling under kvartalet medan vi ser ett svagare resultat i affärsområde Insight, främst hänförligt till den finska marknaden där vi sett att kunder varit avvaktande sedan Rysslands invasion av Ukraina inleddes tidigare i år", skriver han.

Per Wallentin lyfter fram "en mycket fin utveckling i affärsområde Connectivity" under kvartalet. Även i affärsområde Experience ser bolaget en god tillväxt och stärkt marginal jämfört med föregående år. Tillväxten i Connectivity uppgick till 33,1 procent med en ebita-marginal på 11,7 procent (9,2) procent medan Experience växte med 25,1 procent kombinerat med en ebita-marginal på 6,3 procent (5,3).Direkt-SE