Know IT vände till liten vinst

Publicerad 2007-11-20 17:18

IT-bolaget Know IT redovisar en vinst efter finansiella poster på 0,8 miljoner kronor för året första kvartal. Det skall jämföras med en förlust på 3,4 miljoner kronor för ett år sedan.

Nettoomsättningen sjönk från 87,8 miljoner kronor till 75,8 miljoner kronor.

Bolaget bedömer att marknaden kommer att kännetecknas av låg efterfrågan med prispress åtminstone under det närmste halvåret. Därmed tror bolaget att den svaga