Knoppar av fastigheter i Öresund

Publicerad 2007-11-21 09:26

Wihlborgs skapar ett nytt bolag av sina fastigheter i Öresundsregionen och delar ut detta till aktieägarna. Avknoppningen ska ske i vår och kommer ske utöver ordinarie kontantudelning.

Förslaget ska läggas fram vid ordinarie bolagsstämma den 9 maj.

Det nya bolaget kommer att äga fastigheter som får ett bedömt marknadsvärde på cirka 7 miljarder kronor och hyresvärde på cirka 770 miljoner kronor. Bolaget ska noteras på O-listan och får namnet Wihlborgs Fastigheter. Anders Jarl, i dag chef för Projekt och Utveckling i Wihlborgs Öresund, har utsetts till VD.

Det nuvarande Wihlborgs, som efter utdelningen omfattar fastigheterna i Stockholm, kommer att ändra namn. Kvar blir fastigheter med ett bedömt marknadsvärde om cirka 30 miljarder kronor och ett hyresvärde om cirka 3,1 miljarder.

Avsikten är att de båda bolagen ska drivas som självständiga enheter från och med årsskiftet.

Ytterligare information presenteras i samband med bokslutskommunikén den 15 februari.

Hagströmer & Qviberg samt Catella har anlitats som rådgivare i samband med affären.

(Direkt)