Klöverns emission övertecknades

Publicerad 2014-11-19 08:10

Emission Fastighetsbolaget Klöverns emission av preferensaktier övertecknades "väsentligt", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Efter att ha utökats omfattade emissionen 12,5 miljoner preferensaktier, totalt 1.875 miljoner kronor.

Sammantaget cirka 13.000 privatpersoner och institutioner tilldelades aktier, varav cirka 5.000 befintliga aktieägare och cirka 8.000 nya.

Emissionslikviden avses användas för att finansiera ytterligare förvärv, hyresgästanpassningar och tillbyggnationer. Klövern skriver vidare att de vill tydliggöra att pengarna inte skas användas till förtida lösen av utestående obligationer med förfall i mars 2015.

Likviddag är den 21 november och första dag för handel med de nyemitterade preferensaktierna är den 26 november.

Nordea och Swedbank har lett emissionen.