Fedchefen Jerome Powell.

Fed Federal Reserve kommer sannolikt inte att ändra på den penningpolitiska hållningen efter FOMC-mötet den 26-27 januari, men efter att ha förstärkt guidningen om tillgångsköpen vid föregående mötet i december kan frågan nu vara hur stabil den guidningen är. Besked kommer klockan 20 svensk tid i kväll. 

Fed gjorde inga förändringar i tillgångsköpprogrammet vid FOMC-mötet i december, men guidningen om köpen förstärktes med ett åtagande om att dessa köp ska fortsätta i minst nuvarande takt till dess att ”substantiella ytterligare framsteg har gjorts” på vägen mot Feds sysselsättnings- och prisstabilitetsmål.

Fedchefen Jerome Powell sade vid den efterföljande presskonferensen att den nya guidningen om tillgångsköpen var ”ett kraftfullt budskap” som förstärker den ackommoderande hållningen i penningpolitiken.

”Tillsammans kommer dessa åtgärder att säkra att penningpolitiken kommer att fortsätta att erbjuda kraftfullt stöd till ekonomin till dess att återhämtningen är komplett”, sade han.

Han ville visserligen inte direkt definiera vad dessa ”substantiella” framsteg, som är villkoret för de fortsatta tillgångsköpen, kan vara, men sade att Fed kommer att ge en varning i god tid innan de börjar dra ned på (taper) obligationsköpen.

Under perioden efter FOMC-mötet i december har smittläget förvärrats och nya restriktioner har införts såväl i USA som i flera andra länder. De finansiella marknaderna har dock valt att se bortom pandemin och med ökade förväntningar om nya kraftfulla finanspolitiska stimulanser från Biden-administrationen (i synnerhet efter det slutliga senatsvalet i Georgia) är frågan inte längre om Fed kommer att utöka stimulanserna, utan när de börjar dra ned på dessa.

Allt mer utbredda förväntningar/farhågor om att de massiva stimulanserna till slut kommer att leda till ett inflationsproblem har också bidragit till att pressa upp amerikanska statsobligationsräntor tydligt efter FOMC-mötet i december; tioårsräntan har stigit från nivåer runt 0,90 procent till drygt 1,15 procent som högst en par veckor in på det nya året.

En rad Fedledamöter har också uttryckts sig mer hoppfullt om de ekonomiska utsikterna i början av året, att vaccineringarna nu har inletts ger hopp även om vissa ledamöter också har beklagat USA:s svaga ansträngningar för att få fart på vaccineringskampanjen.

Regionala Fed-ledamöter som Patrick Harker, Robert Kaplan, Raphael Bostic och Charles Evans har alla indikerat en öppenhet för att diskutera en nedtrappning i köpen under 2021 om ekonomin är tillräckligt stark (av dessa har dock endast Bostic rösträtt i FOMC i år). Andra, som James Bullard, har varit mer ovilliga att tala om en tidslinje.

Den 14 januari gjorde dock Fedchefen en liten ”verbal intervention” som bidrog till att dämpa uppgången i långa USA-räntor: ”Nu är inte tidpunkten för att tala om exit” sade Powell angående obligationsköpen samtidigt som han försäkrade att en räntehöjning inte kommer att ske i närtid.

Den amerikanska tioårsräntan har därefter fluktuerat runt 1,10 procent, det vill säga cirka 20 punkter högre än vid FOMC-mötet i december, och Feds budskap på onsdag kan kanske ge en vink om huruvida man är tillfreds med den utvecklingen.

Capital Economics skriver i ett kundbrev att den viktigaste utvecklingen efter FOMC i december har skett i finanspolitiken. Det stödpaket på 900 miljarder dollar som antogs i slutet av förra året bör ge gott stöd till ekonomin under de första månaderna i år. Och det faktum att Demokraterna nu kontrollerar såväl Vita huset som kongressen ger gott hopp om ytterligare stimulanser, även om de troligen inte bli så omfattande som de 1.900 miljarder som den nyvalde presidenten har föreslagit.

”Uppsidan är att i en ekonomi där produktionen endast ligger 3 procent under förpandeminivån så är ytterligare stimulanser värda uppemot 9 procent av BNP på väg i år”, konstaterar Capital Economics.

De påpekar att Fed öppet har efterlyst ytterligare finanspolitiska stimulanser, så det lär inte komma några invändningar om detta, ”men avslutar det eventuella kvarstående spekulationer om huruvida Fed kommer att öka på sitt eget policystöd de kommande månaderna?”

Enligt Capital Economics har de förstärkta finanspolitiska stimulanserna, tillsammans med vaccinationsstarten, gjort att riskerna mot Feds ekonomiska utsikter har skiftat över markant mot uppsidan, vilket i sig ökar sannolikheten för att de snart börjar överväga om, och i så fall när, de ska börja dra ned på policystödet. Men det lär inte komma några sådana budskap redan nu.

”Vi räknar med att Fed kommer att bibehålla sin duvaktiga ton vid det kommande mötet. Policyuttalandet måste ändras för att erkänna den svagare konsumtionsstatistiken”, skriver Capital Economics.

De räknar också med att Fedchefen kommer att tillfrågas om de stigande långräntorna vid den efterföljande presskonferensen, men Fed kommer sannolikt inte signalera någon oro över utvecklingen.

”Trots allt, räntorna i kortare löptider är fortsatt förankrade nära noll. Och trots uppgången i (långa) obligationsräntor är de bredare finansiella förhållandena fortsatt exceptionellt ackommoderande, med fortsatt krympande kreditspreadar, fortsatt höga aktiepriser och en dollar som är svagare än för ett år sedan”, skriver Capital Economics.

Ett nytt år innebär också ett skifte bland de fyra regionala Fedchefer som har rösträtt i FOMC (Fedchefen i New York har alltid rösträtt), och enligt Wells Fargo innebär 2021 års uppställning ett skifte i mer neutral riktning på den sammantagna hök/duva-skalan.

De regionala chefer som får rösträtt i år är Charles Evans (Chicago), Thomas Barkin (Philadelphia), Raphael Bostic (Atlanta) och Mary Daly (San Francisco). Av dessa klassar Wells Fargo Charles Evans som duvaktig medan övriga, inklusive New Yorkchefen John Williams, bedöms vara neutrala.

Bland de som röstade 2020 rankar Wells Fargo en, Loretta Mester (Cleveland) som hökaktig, en som duvaktig, Neel Kashkari (Minneapolis), medan övriga två Robert Kaplan (Dallas) och Patrick Harker (Philadelphia) anses vara neutrala.

Enligt Wells Fargo kan också FOMC sammantaget ha skiftat över i en något mjukare riktning i år av det faktum att Christopher Waller nu har tagit plats i Fedstyrelsen (Board of Governors). En plats i styrelsen är dock fortsatt vakant efter att senaten blockerat förre presidenten Donald Trumps nominering av Judy Shelton.

Analys
ABG: Spännande framtid för eyetrackingHöjer riktkursen för Tobii
Analys
Carnegie: Därför höjer vi Sinch riktkurs med 40 procent
Olja
Goldman höjer prisprognosen för oljaBrentolja 75 dollar per fat tredje kvartalet
Foto: istock
Kryptovalutor
FI varnar för att investera i kryptotillgångar”Olämpligt för de flesta, om inte alla konsumenter”
Börsen
Nedåt på Stockholmsbörsen
Analyser
Här är måndagens aktierekar
Aktie
Lumito rasar efter Sectras dementi"Samma typ av samarbete som att jag köper mat på Ica"
Krönika
Hernhag: Håll koll på de svenska HEES-bolagen
Aktietips
Sex köpvärda aktierOch några du kan vara utan
Aktietips
Di: Kindred bjuder på det bästa av två världarBåde tillväxt och värde
Aktietips
AFV: Låg värdering och låg risk i SHBTidningen sätter köp på aktien
Börsen
Blandat på Asiens börser
Foto: Copyright (c) 2017 Shutterstock. No use without permission.
Bitcoin
JP Morgan: Bitcoin fortfarande usel hedge mot börsfallSer kryptovalutan som ett "ekonomiskt sidospår"
Chatt
Hernhag: Fem billiga aktier att köpa just nu
Analys
Nordea hyllar Sinch köp av Inteliquent"Den största händelsen för Sinch"
Aktie
Fredriksen-bolag går in i AQ Group
Analyser
Här är fredagens färska köprekar
Aktietips
Carnegie ser köpläge i teknikkonsultenLyfts fram som "veckans aktiecase"
19/2
Trading Direkt: Inflation i inflationsförväntningarna
Bostad
Valueguard: Så mycket steg bopriserna senaste månaden
Aktieportföljen
Kursrusning i aktieportföljens nytillskott
Foto: istockphoto
Bostad
SBAB: Rekordhöga boprisförväntningar
Bostad
Fortsatt uppgång i Erik Olssons boindex
Insiders
Börsens insiders som handlat aktier
Aktie
Hedgefonder täcker blankningspositioner i FingerprintMen Fingerprint ändå femte högst blankade aktien