Fed Marknadens fokus ligger i dag på Federal Reserves räntebesked som kommer klockan 19 svensk tid. Tidigare var en höjning given men efter två veckors bankturbulens och finansiella oro kanske den inte är lika given.

Denna vecka har dock förväntningarna åter ökat om att Federal Reserve ska våga strama åt mer för att bekämpa inflationen, och sannolikheten för en 25-punktershöjning stigit till 88 procent enligt marknadens prissättning.

”Bredare makrodata visar att en viss ytterligare åtstramning behövs. Du måste visa att du kan gå och tugga tuggummi samtidigt, och använda styrkan i ‘lender of last resort’ till att minska oron för depositflykt i medelstora banker”, sade Michael Gapen på Bank of America till CNBC.

Brendan Murphy på Insight Investment skriver i en kommentar att baserat på inflationsdata i sig så skulle Fed höja räntan med 25 punkter, men den senaste volatiliteten på marknaderna kan vara ett tillfälle för dem att ta en paus.

Att höja kan öka volatiliteten och påverka den finansiella stabiliteten, men att inte höja kan sätta frågetecken för Feds vilja att få ned inflationen och skapa nya problem. Att pausa kan också lätta de finansiella förhållandena och därmed gå emot arbetet mot inflationsmålet.

”Det är inget lätt beslut. Om Fed tror att de har verktygen för att hantera banklikviditeten och förtroendefrågor utanför räntebeslutet, så kan de välja att hålla fast vid vägen. ECB:s beslut i förra veckan att höja räntan med 50 punkter trots bankoron var intressant i detta avseende som en möjlig vägledning för Fed. Vi tror att de kommer leverera 25 punkters höjning, men det blir ett svårt beslut”, skriver han.

De kommer också att titta särskilt på räntebanan, ”dot plot”, för att se var räntetoppen kan komma att ligga. Den senaste pekade mot fortsatta höjningar och en högre nivå hela 2023, medan marknadens prissättning indikerar att Fed kommer att ändra kurs relativt snart och börja sänka räntan under andra halvan av 2023.

Spridningen av ränteprognoserna, som redan var relativt vid för 2024 och 2025 i den förra räntebanan, kommer också att vara intressant för att få en överblick av nivån på osäkerheten om policyn framöver, skriver Brendan Murphy.