KLIMAT: ENERGIMINISTRAR GODKÄNNER KOLSÄNKSMÅL FÖR SKOG, MARK

2023-03-28 14:26:16

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU:s energiministrar bekräftade på onsdagen EU:s skärpta mål för kolsänkor i markanvändning och skogsbruk.

Målet i den så kallade LULUCF-förordningen blir att kolinlagringen ska öka till åtminstone 310 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2030, vilket är 15 procent mer än idag.

Detta höjer i praktiken EU:s mål för minskningen av koldioxidutsläpp till 57 procent från 55 procent.

Parlamentet antog förordningen med röstsiffrorna 479-97.

EU-länderna bekräftade därmed slutkompromissen med representanter från Europaparlamentet.

Sverige lade ned sin röst. Finland, som har liknande syn på skogsbruk, röstade för.

Energiminister Ebba Busch sade att LULUCF-förordningen påverkar det svenska skogsbruket väldigt tydligt och att frågetecken finns kring en negativ påverkan på det svenska jordbruket.

"Sverige har en ganska unik situation med det svenska skogsbruket, som med sitt ansvarsfulla brukande av skogen också binder väldigt mycket koldioxid", sade Ebba Busch till journalister.

"Det gör att vi som medlemsland lägger ner, men för EU som helhet ser att det är viktigt", fortsatte hon.

Ändå anser Sverige att den slutliga versionen är betydligt bättre än det ursprungliga förslaget.

Sverige får ett mål om att öka kolsänkor med 4 miljoner ton till 2030. Experter hoppas att Sverige ska kunna räkna av besparingar på andra områden så att det svenska betinget för skogsbruket i själva verket blir litet.Direkt-SE